De directeur van de NV Zeedijk antwoordt

Voor de laatste BOB avond konden bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk vragen inzenden voor de directeur van de NV Zeedijk. Vanaf vandaag gaan we de vragen met antwoorden publiceren. Nu de eerste vijf vragen.

praat mee
Vraag en antwoord

  1. Bijna constant staat er ergens op de Zeedijk wel een winkelpand leeg. Uit een onderzoek van de gemeente is gebleken dat de huren op de Zeedijk 16 procent lager zijn dan de marktwaarde, maar er is wel leegstand. Hoe kan dat? Door lagere huren kan leegstand voorkomen worden? 

NV Zeedijk zoekt naar “unieke” huurders die oog hebben voor de straat en de buurt, die zich durven onderscheiden of vernieuwend zijn en die een mooi product verkopen. Leegstand op de Zeedijk met haar prijzen is wat NV Zeedijk betreft dan ook “doelstellings “ leegstand. De bedrijfsruimtes hoeven niet leeg te staan maar wij verhuren pas als er een goede  match is en een goede invulling voor de ruimte en straat, e.e.a. natuurlijk conform wet en regelgeving.

Dit is een bewuste keuze die voortvloeit uit ons beleid.

NV Zeedijk is dus niet uitsluitend op zoek naar snel gewin, maar streeft naar het behoud van een veilige en plezierige werk-, woon- en leefomgeving voor iedereen die met de buurt te maken heeft.  Een belangrijk onderdeel hiervan is om een gevarieerd aanbod van ondernemers te hebben.


De NV stelt aan potentiële huurders andere eisen dan een makelaar of belegger. Waarom is dat en welke eisen zijn dat?  Worden alle potentiële huurders gescreend volgens de BIbob- wet?

De NV Zeedijk is redelijk uniek in haar werkwijze. Naast het zoeken van nieuwe ondernemers is het beeld van de straat een prioriteit. Met het oog op behoud van de omgeving is het van belang dat er altijd duidelijke afspraken gemaakt worden met nieuwe huurders. Voorbeelden zijn o.a.; regels en afspraken over gevelreclame,  indeplaatsstelling, onderhoud en verzorging van het pand, verkoop van het soort product, dag en nacht uitstraling, naam op het contract etcetera.

Kortom duidelijke afspraken waardoor het nieuwe bedrijf in het geheel van de straat de Zeedijk past. De zeedijk is niet alleen een commerciële omgeving, het is een van de drukst bezochte oudste stukjes binnenstad waarook gewoond wordt.


De NV Zeedijk werkt samen met de gemeente. Wanneer er een nieuwe ondernemer zich aandient is een BIbob-screening verplicht.

 

  1. Heeft de NV Zeedijk nog toekomst? De burgemeester wil immers de NV laten fuseren. Is de NV Zeedijk nog nodig? De situatie op de Zeedijk is immers genormaliseerd.

De burgemeester heeft aangegeven een fusie te onderzoeken o.a. om het werk van de NV Zeedijk door te laten gaan in een groter gebied. De werkwijze van de NV Zeedijk heeft bewezen gunstig te werken en heeft daarmee toekomst. Het goed onderhouden van panden, het kritisch selecteren van nieuwe ondernemers, heldere afspraken over omgang en ondernemen, maakt dat de straat leefbaar en dus gezond blijft. Het houden aan de gemaakte afspraken en het beheren van deze is daarbij van cruciaal belang. Voorbeelden hiervan zijn: de NV Zeedijk kijkt altijd bij aanvragen naar de diversiteit en concurrentie. Van belang is dat er divers aanbod is in de straat en op zo’n manier dat het elkaar kan versterken.

Naast het ondernemen zijn ook de bewoners van groot belang voor de straat. Het  wonen boven bedrijven blijven wij nastreven. Bewoners zorgen voor levendigheid, een 24-uurs economie op het gebied van consumptie als ook een extra oog voor veiligheid.

  1. De ‘gay-pruiken-kapper’ is door de NV als huurder geweigerd. Kan de NV hier een toelichting opgeven? In zijn algemeenheid, zonder de privacy te schenden?

De NV Zeedijk kijkt kritisch naar de aanvragen en beoordeelt de aanvraag aan de hand van o.a. het bedrijfsplan, BIbob, concurrentie, diversiteit, leefbaarheid, levensvatbaarheid. NV Zeedijk kijkt naar elke aanvraag op dezelfde manier, ook naar deze specifieke aanvraag.

 

  1. De horeca is op de Zeedijk behoorlijk dominant aanwezig. De ondernemersvereniging is alleen gericht op de horeca. Het is algemeen bekend dat als horeca in een straat domineert dat dit heel slecht is voor de detailhandel.
    Hoe denkt de NV hierover? De detaillisten zijn immers huurders van de NV Zeedijk.  En de winkelpanden dalen hierdoor in waarde. De huurprijzen zouden eigenlijk hierdoor ook moeten dalen. De prijzen zijn gebaseerd op winkelstraat en niet op een horeca straat.

De NV Zeedijk staat voor diversiteit. Wij houden kritisch in de gaten dat de balans goed blijft. De NV Zeedijk wil geen extra horeca meer in de straat en tevens zal er ook geen horeca meer bijkomen omdat het bestemmingsplan daar niet in voorziet.

De afgelopen 2 jaar hebben wij ons meer gericht  op de detailhandel. Detailhandel heeft ook aan internet een concurrent. De Zeedijk heeft mooie en goedlopende zaken aan de visboer, de slager, de bakker etc. Zaken die ook voor bewoners van belang zijn. Detaillisten betalen bij NV Zeedijk een lagere m2 prijs huur dan horeca zaken.

De ondernemersvereniging zal zich niet alleen op horeca richten zeker niet als er een BIZ vereniging komt waar alle ondernemers lid van zijn en deze een afspiegeling moet zijn in de vereniging van alle belangen. Alle ondernemers hebben dan ook een stem.

  1. De Hartjesdagen zijn nieuw leven in geblazen met steun van de NV Een aantal jaren geleden is de NV gestopt met het subsidiëren van de Hartjesdagen. We kennen het resultaat, geen Hartjesdagen meer. Graag een reactie hierop.

De hartjesdagen waren ooit  bedoelt om de Zeedijk weer positief op de kaart te zetten. Iedereen kende de Zeedijk namelijk wel maar verbond dat veelal met het imago uit de jaren ‘80 toen er verpaupering en veel overlast was.

Samen met Zeedijkers heeft NV Zeedijk de hartjesdagen een aantal jaren georganiseerd om zo een buurtfeest met allure neer te zetten. Het succes was op een gegeven zo moment groot geworden dat de Zeedijk zelf eigenlijk te smal bleek om al die mensen te ontvangen. O.a. vanwege veiligheid moesten we helaas stoppen, maar inmiddels was het doel wel bereikt:de Zeedijk stond weer positief op de kaart voor zowel Amsterdammers als mensen uit binnen- en buitenland.

Er wordtnu door de Stichting Hartjesdagen getracht om jaarlijks een kleiner buurtfeest te organiseren. NV Zeedijk sponsort hiervoor het Openra-am en de buurtbrunch.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s