WOB vragen handhaving Zeedijk

Een ‘BOB’ van de Zeedijk heeft door middel van een WOB-verzoek bij de gemeente informatie opgevraagd over afval op de Zeedijk.  De betreffende ‘BOB’ heeft de ontvangen informatie met het bestuur van SamenZeedijk gedeeld en aangeboden ter publicatie. Hieronder een overzicht van de meest belangrijke vragen en antwoorden.

 

  1. Welke acties heeft de gemeente sinds 1 januari 2016 genomen om het probleem op te lossen dat ondernemers regelmatig een puinhoop op de Zeedijk maken ? Hoe vaak heeft de gemeente de handhaving ingeschakeld?Sinds 1 januari 2016 heeft de Vliegende Brigade regelmatig over de Zeedijk gereden, om te controleren op het verkeerd aanbieden van afval. De Zeedijk is onderdeel van de reguliere route van de Vliegende Brigade. In de laatste maanden heeft de Vliegende Brigade heeft 25 controles uitgevoerd, dat heeft geen processen verbaal opgeleverd. Daarnaast heeft het stadsdeel ook een afdeling handhaving, die afdeling heeft 43 controles uitgevoerd en dat heeft Uiteindelijk 4 processen verbaal opgeleverd. Op 28 januari en 29 maart zijn gesprekken gevoerd met een tweetal exploitanten over hun wijze van afval aanbieden. Op 30 mei is tijdens een bijeenkomst met SamenZeedijk, BIZ Zeedijk, NV Zeedijk, politie en het stadsdeel afgesproken om vooruitlopend op de integrale controles bij bedrijven in september, vanaf half juni gericht te controleren op onder andere naleving van de wijze waarop het afval wordt aangeboden. Een vervolg bijeenkomst hierover komt binnenkort. Met de BIZ wordt gesproken over de totstandkoming van een beheerplan waarin onder andere de inspanningen van het stadsdeel en de BIZ op het gebied van schoon wordt beschreven. Op initiatief van NV Zeedijk wordt in samenwerking met de winkelstraatmanager en het stadsdeel een overzicht van “de spelregels” opgesteld. Dit zal ook gecommuniceerd worden.

  1. Als er handhaving is ingeschakeld, waaruit bestonden de handhavingsacties?

De handhavingsacties bestonden uit controle of er afval gedumpt is, als dat zo was: controle van het afval op aanwezigheid van gegevens die tot de dader kunnen leiden.

  1. Wat gaat de gemeente doen om het probleem op te lossen? 

Zoals u ook al eerder is meegedeeld, en zoals u bij de beantwoording van de vragen hierboven kunt lezen, is er vaak toezicht geweest. Daarbij werden de excessen waar u over schrijft niet geconstateerd. Sommige ondernemers zetten hun afval te vroeg op straat, maar dat leidde op de dagen waarop wij het naliepen niet tot grote problemen.

  1. Waarom heeft de gemeente onvoldoende actie opgenomen?

In deze vraag zit een vooronderstelling die onjuist is, en daarom is de vraag niet te beantwoorden.

  1. Is bovenstaande probleem besproken met de Zeedijk ondernemers of de Zeedijk Ondernemersverenigingen? Zo ja, dan ontvang ik hiervan graag het verslag en alle relevante correspondentie hierover.

Van de met individuele ondernemers gevoerde gesprekken zijn geen verslagen gemaakt. Van overleggen met BIZ, Samen Zeedijk en NV zijn evenmin verslagen. De afdeling handhaving heeft met diverse ondernemers gesproken. De uitvoering van de Reiniging heeft ook ondernemers aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

  1. Heeft de gemeente gesproken met SamenZeedijk over het afval probleem. Zo ja, dan ontvang ik graag hiervan een verslag en alle relevante correspondentie hierover.

Samen Zeedijk is zoals u weet voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner als belangenvertegenwoordiger van de bewoners. Met enige regelmaat is er contact, telefonisch, per mail en/of persoonlijk) met de betreffende bestuursleden. Van deze contacten worden geen verslagen gemaakt.

  1. Als met ondernemers over het afvalprobleem is gesproken welke zijn dat dan? Wat is dan besproken? Graag een verslag van de besprekingen.

Met de exploitanten van New King en Nam Kee is op 28 januari en 29 maart 2016 gesproken over hun wijze van afval aanbieden en wat de regels hierover toelaten. Hier zijn geen verslagen van.

  1. Door bewoners, maar ook door mijzelf zijn een aantal keren ’s-ochtends ratten gesignaleerd op de Zeedijk. Wat gaat de gemeente doen om deze ratten te bestrijden?

Er zijn veel ratten in Amsterdam, het is niet mogelijk de populatie tot nul terug te brengen. Voor het binnen acceptabele grenzen houden van de rattenpopulatie heeft de GGD een afdeling Plaagdierbeheersing. Als u de indruk krijgt dat er een werkelijk probleem is door het aantal ratten op de Zeedijk, dan kunt u zich wenden tot deze afdeling wenden, die zullen beoordelen of ingrijpen van hun zijde nodig is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s