Wat een rotdag voor de Zeedijk!

KnipselBijna drie jaar geleden zijn we gestart met het project Zeedijk Toekomst wat uiteindelijk eindigde in de oprichting van SamenZeedijk.  De aanleiding was de verschrikkelijk geëscaleerde burenruzie tijdens de Gaypride aan de kop van de Zeedijk. Iedereen sprak er schande van.  Iedereen riep: ‘er moet iets veranderen!’

Drie jaar lang is nu gewerkt aan het zoeken van oplossingen voor conflicterende belangen samen met Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Drie jaar lang is daar hard aan gewerkt.  BOB-avonden, enquêtes, interviews en nog veel meer initiatieven om te komen tot een oplossing.  Compromis oplossingen zijn gevonden met steun van Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.   Nog geen handvol ondernemers trekt zich van dit alles niets aan en negeert de uitkomsten omdat men nog meer wil verdienen aan het evenement. Respect voor de uitkomsten van het project ontbreekt volledig. Respect ontbreekt voor de bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk.
Voor SamenZeedijk is dat onaanvaardbaar.  Het gaat echt niet ten koste van de beleving als de muziek een paar decibel lager staat.  Een paar extra speakers kunnen dat goed opvangen.  Maar de veiligheidsrisico’s zijn voor SamenZeedijk onaanvaardbaar bij een stijgend aantal bezoekers. Er is een vergunning aangevraagd voor maar liefst 3000 bezoekers alleen al in het eerste gedeelte van de Zeedijk.  Dat zijn er te veel en bij een calamiteit neem je dan te grote risico’s.  De steegjes zijn geen geschikte vluchtroute, ze zijn te smal en met veel te veel gevaarlijke obstakels. Vluchtende mensen zullen dan struikelen met alle gevolgen van dien.
Het is toch vreemd dat vorig jaar de straat om veiligheidsredenen helemaal werd afgesloten en dat er dit jaar opeens 1000 bezoekers extra op de Zeedijk mogen!? 

SamenZeedijk is daarnaast van mening dat bewoners ten alle tijde hun woning makkelijk moeten kunnen bereiken via de kortste weg. Daarvoor is een pasjessysteem noodzakelijk.  De organisatie moet die wat ons betreft huis aan huis bezorgen.

Wat een verschrikkelijke rotdag, dat we na drie jaar zoeken naar oplossingen voor conflicterende belangen vandaag toch een uitspraak moeten vragen aan de rechter.

De gang naar de rechter maken we met het schaamrood op de kaken. Schaamte omdat het niet gelukt is. Maar wel met de overtuiging dat we dit moeten doen in uw en ons belang en om uw en onze veiligheid. Maar ook de veiligheid van al die bezoekers die gezellig willen komen feesten op de Zeedijk.

Helaas het is niet anders. Wat een rotdag!

SamenZeedijk blijft beschikbaar om met de organisatie van de Gaypride van gedachten te wisselen over de Gaypride 2016 op zeer korte termijn.  De deur stond, staat en zal altijd blijven open staan voor overleg met alle betrokken partijen. Dat mag u van ons verwachten, maar zo kent u ons immers ook!

De pleitnota van de samenwerkende bewonersorganisaties >>>

Gaypride straatfeesten omzetdaling voor andere ondernemers

Tijdens de interviews in het kader van het project Zeedijk Toekomst kwam het  vaak aan de orde, omzetverlies voor de andere ondernemers tijdens straatfeesten zoals de Gaypride.  SamenZeedijk heeft toen een brugvoorstel uitgewerkt zodat alle ondernemers van deze feesten kunnen profiteren. Helaas is dat voorstel nog steeds niet overgenomen maar ons inziens nog steeds een goede oplossing voor de Zeedijk.

De Regulierdwarsstraat heeft nu een radicaal besluit genomen. Hieronder een alinea uit het Parool van vandaag.

Brugvoorstel Gaypride Zeedijk >>>

 

SamenZeedijk wil ondergrondse afvalcontainers

SamenZeedijk heeft de laatste tijd weer veel aandacht besteed aan het huis- en bedrijfsafval. Regelmatig hebben we online foto’s geplaatst van echt asociaal gedrag. Dat is schijnbaar ook het Parool opgevallen met als resultaat vandaag een leuk artikel in het Parool. Daar zijn wij uiteraard blij mee. Wij hopen dat daardoor nog meer bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk meewerken aan een mooie, schone en leefbare Zeedijk.

Wij denken dat ondergrondse afvalcontainers in onze buurt een oplossing kunnen zijn. Natuurlijk brengt dat voor de gemeente veel kosten met zich mee, maar het is redelijk om de ondernemers hieraan mee te laten betalen. De rente is nu laag, dus wat dat betreft is de tijd gunstig.

Het is  ons bekend dat de vele kabels en leidingen in de grond een belemmering zijn. Maar het zal er ooit toch van moeten komen!  En SamenZeedijk zoekt liever naar oplossingen, ipv van  beperkingen.

SamenZeedijk gaat graag met de BIZ / ondernemersvereniging in gesprek om samen te zoeken naar oplossingen. Ons inziens ligt de oplossing vooral bij de ondernemers én gemeente.

Lees het artikel op de website van het Parool >>>

 

Zeedijk is afval beu!

 

20160211_093359 20160303_082934 20160315_083111 Knipsel

Reactie op media berichten over de Zeedijk en diversiteit

a

 

Lees ook:

 

Meer diversiteit is altijd leuker!  ;-)
Meer diversiteit is altijd leuker! 😉

Schimmige overnames zetten leefbaarheid Zeedijk onder druk

Recent vroeg de directeur van de NV Zeedijk, Janny Alberts,  aandacht voor de ontwikkelingen op de Zeedijk, bijna gelijktijdig stuurde Ton Jacobs een open brief naar de Burgemeester. Voor het Parool voldoende reden om vandaag veel aandacht aan de Zeedijk te besteden.

Parool opent vandaag met een een artikel over de zeedijk

 

Knipsel

 

Schimmige overnames op de Zeedijk zetten de leefbaarheid daar onder druk. Egyptische horeca-exploitanten zijn in opmars. Zij betalen volgens ingewijden soms veel meer dan gebruikelijk. Burgemeester Van der Laan is bezorgd.

lees het artikel op de site van het Parool >>>

 

Recente berichten op onze website: