Gaypride straatfeesten omzetdaling voor andere ondernemers

Tijdens de interviews in het kader van het project Zeedijk Toekomst kwam het  vaak aan de orde, omzetverlies voor de andere ondernemers tijdens straatfeesten zoals de Gaypride.  SamenZeedijk heeft toen een brugvoorstel uitgewerkt zodat alle ondernemers van deze feesten kunnen profiteren. Helaas is dat voorstel nog steeds niet overgenomen maar ons inziens nog steeds een goede oplossing voor de Zeedijk.

De Regulierdwarsstraat heeft nu een radicaal besluit genomen. Hieronder een alinea uit het Parool van vandaag.

Brugvoorstel Gaypride Zeedijk >>>

 

Samenzeedijk niet eens met aangevraagde vergunning voor EuroPride / GayPride

SamenZeedijk heeft bij de gemeente een zienswijze / bezwaar ingediend met betrekking tot de aangevraagde vergunning voor de Gaypride.  De belasting tijdens de evenementen is voor de Zeedijk te hoog en die dreigt nog hoger te worden.  Bij de vergunningsaanvraag is geen rekening gehouden met de uitslag van de BOB-raadpleging evenementen. SamenZeedijk ervaart dat als zeer teleurstellend omdat we al vanaf het begin op zoek zijn naar noodzakelijk evenwicht tussen conflicterende belangen. Dat noodzakelijke evenwicht kan alleen gevonden worden als alle partijen, in dit geval dus de organisatie van de Gaypride, hieraan willen meewerken.  Dat blijkt echter onvoldoende uit de vergunningsaanvraag.

Downloade hier de  zienswijze_ bezwaar EuroPride-aanvraag SamenZeedjk

gaypride-zeedijk-2[1]

 

 

Decibels en (Zeedijk) evenementen

Al enkele jaren vraagt SamenZeedijk aandacht voor het aantal decibels tijdens evenementen.  SamenZeedijk is van mening dat evenementen voor de Zeedijk alleen behouden kunnen blijven als het aantal decibels wordt verminderd. Daarom heeft SamenZeedijk een brugvoorstel uitgewerkt en vervolgens over dat voorstel een referendum georganiseerd. (onze eigen BOB-raadpleging)  Het voorstel had als doel een oplossing zoeken voor conflicterende belangen. Met zijn allen moeten we immers wonen, leven, verblijven en ondernemen op de Zeedijk.  Dan moet je ook de bereidheid hebben om samen te werken aan oplossingen voor al die verschillende belangen.

Massaal stemde de Zeedijk in met het voorstel om het aantal decibels tijdens evenementen te verminderen. De BOB’s (bewoners, ondernemers en buren) daardoor kunnen de evenementen voorlopig misschien behouden blijven.  Meer daarover elders op onze website.

De BOB keuze om het aantal decibels bij evenementen te verminderen is niet ongemerkt voorbij gegaan. Steeds vaker lees en hoor je er over. Recent via een publicatie en oproep van de VVAB en nu is er een oproep om een petitie te tekenen voor meer onderzoek naar de effecten van de decibels.  SamenZeedijk steunt beide acties uiteraard.  Het draagt immers bij aan het samen zoeken naar oplossingen en zoeken naar kansen en mogelijkheden.  Belangrijk is uiteraard dat organisatoren van evenementen en de gemeente hieraan willen meewerken.

Het Parool artikel:

evenementen en bassen 1evenementen en bassen 2

Knipsel

 

PvdA wil geen pretpark020

Een mooi artikel vandaag in het Parool. Jammer dat er nog ontbreekt hoe de overlast verder teruggedrongen kan worden. SamenZeedijk heeft hiervoor een aantal voorstellen bij de stadsbestuur ingediend, maar helaas nog geen reactie ontvangen.  (Verminderen van het aantal decibels bij (Zeedijk) evenementen en minimaal 5,5 miljoen structureel extra voor handhaving)

pvda

Lees ook:

  1. SamenZeedijk, claimt AIRBNB miljoenen voor handhaivng
  2.  Uitslag Zeedijkreferendum wil minder lawaai tijdens evenementen zoals Koningsnacht, Koningsdag, Hartjesdagen en Gaypride

 

Tip:
Tip lees het Parool!