Brief Burgemeester over dealers Zeedijk en omgeving

Een van de bewoners van de Zeedijk heeft recent een brief gestuurd naar de Burgemeester over het toenemende aantal dealers in de buurt en helaas ook op de Zeedijk.  De betreffende bewoners heeft de schriftelijke reactie van de Burgemeester gedeeld met SamenZeedijk en ingestemd met publicatie.

SamenZeedijk is blij met dit soort initiatieven. De politiek attenderen op knelpunten is soms nodig, maar daarnaast hoort het bij een goed functionerende rechtstaat / democratie.

Zeedijk 1 zeedijk 2 Zeedijk 3

Morgen naar de rechter. Jammer! Kan het nog voorkomen worden?

Al eerder hebben wij u geïnformeerd dat SamenZeedijk de afgegeven vergunning voor de Gaypride Zeedijk niet kan en niet mag accepteren. De organisatie heeft gemeend om alle wensen van bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk naast zich neer te kunnen leggen. Er is geen enkele garantie dat men de uitslag van de BOB-raadpleging over het maximaal aantal decibels wil respecteren.
Daarnaast maken wij ons zeer ernstig zorgen over het maximaal aantal bezoekers. Ons inziens kan hierdoor de veiligheid niet meer gegarandeerd worden.

SamenZeedijk vindt dat onaanvaardbaar en begrijpt niet dat nog geen handvol  Zeedijk ondernemers kiezen voor een dergelijke opstelling.

Samen met andere bewonersorganisaties wil SamenZeedijk nu een uitspraak van de rechter. Dat doen we met pijn in het hart. Het past absoluut niet in onze visie om met de buren een gang naar de rechter te maken.

De zitting is morgen tenzij er alsnog overeenstemming bereikt kan worden.

SamenZeedijk blijft beschikbaar om met de organisatie van de Gaypride van gedachten te wisselen over de Gaypride 2016 op zeer korte termijn.  De deur stond, staat en zal altijd blijven open staan voor overleg met alle betrokken partijen. Dat mag u van ons verwachten, maar zo kent u ons immers ook!

Meer informatie op de website van onze vrienden van het Wijkcentrum >>>

De deur staat altijd open bij SamenZeedijk!

 

SamenZeedijk: samenwerking werkt!

SamenZeedijk: Samenwerking werktTwee jaar geleden heeft SamenZeedijk besloten om samenwerking te zoeken met andere vergelijkbare organisaties. We droomden toen van een samenwerking binnen een soort federatie.  SamenZeedijk heeft daarna samen met de stichting de Nachtwacht, die dezelfde droom koesterden, het initiatief genomen voor de oprichting van de Wij-Amsterdam. De federatie van Samenwerkende bewonersorganisaties.  Die organisatie is inmiddels een feit.  Door de Federatie is daarnaast samenwerking ontstaan met het Wijkcentrum, die recent gekozen hebben om zich anders te positioneren.  Het resultaat een mooi samenwerkingsverband! Daar zijn we trots op!

Op een prettige en constructieve manier is de afgelopen weken samengewerkt met de federatie Wij-Amsterdam, een aantal andere niet aangesloten  bewoners organisaties en het Wijkcentrum. Onze conclusie is dat er iets moois aan het opbloeien is. Dat stemt tot onze grote tevredenheid en trots. Samenwerking werkt!

Bedankt vrienden!

Bestuur SamenZeedijk

 

n8w8

 

wijkcentrumwij-Amsterdam

SamenZeedijk naar de bestuursrechter in verband het verstrekken vergunnning Europride?

SamenZeedijk naar de rechter?Gisteren publiceerde SamenZeedijk haar visie op de de verstrekte vergunning van de Gaypride / Europride  en het feit dat een aantal ondernemers zich weinig lijken aan te willen trekken van de uitkomsten van het project Zeedijk Toekomst.
Het twee jaar gelden gelanceerde  Brugvoorstel Gaypride Zeedijk wordt opnieuw compleet genegeerd.
SamenZeedijk kan samen met een aantal bewoners een bezwaarschrift indienen, maar dat heeft voor dit jaar geen effect bestuursrechtmeer. Indieners van een bezwaarschrift zijn uitgenodigd voor de hoorzitting van 26 juli en en er komt vermoedelijk geen uitsprak voor eind augustus. Dan is de Europride 2016 al weer verleden tijd.
Morgen, zondag 26 juni, komt het bestuur van SamenZeedijk in een spoedvergadering bijeen. Dan zal een beslissing worden genomen of we de bestuursrechter om een oordeel gaan vragen.
 Uitnodiging hoorzitting
hoorzitting 1hoorzitting 2

Reactie op hotel artikel (Geldersekade / Zeedijk)

Gezien een aantal reacties op de website naar aanleiding van onze publicatie over de uitspraak van de rechter, met betrekking tot het hotel p de Geldersekade / Zeedijk,  heeft SamenZeedijk de behoefte om hier nog een keer op te reageren.


SamenZeedijk reageert hier op de gemeentelijke procedures met betrekking tot het behandelen van een vergunningsaanvraag en het verstrekken van vergunningen. Dat verdient volgens ons geen schoonheidsprijs. Het zegt wederom niets over onze mening of er nu wel of niet een hotel moet komen. Als bewoners het in een dermate ingewikkelde procedure winnen van de professionals van de gemeente Amsterdam en commerciele investeerders dan is dat knap. Door hiervoor complimenten te geven heeft SamenZeedijk geen uitspraak gedaan over het geschil.

SamenZeedijk heeft niets tegen de komst van het hotel op de Geldersekade / Zeedijk. Wel  zijn wij van mening dat er iets gedaan moet worden aan de drukte in de stad. Dat hoeft niet te betekenen dat het aantal bedden niet mag groeien. De overlast moet aangepakt worden door goede handhaving.

Het vorige artikel en de online  reacties  kun je lezen via deze link>>>