Reactie op hotel artikel (Geldersekade / Zeedijk)

Gezien een aantal reacties op de website naar aanleiding van onze publicatie over de uitspraak van de rechter, met betrekking tot het hotel p de Geldersekade / Zeedijk,  heeft SamenZeedijk de behoefte om hier nog een keer op te reageren.


SamenZeedijk reageert hier op de gemeentelijke procedures met betrekking tot het behandelen van een vergunningsaanvraag en het verstrekken van vergunningen. Dat verdient volgens ons geen schoonheidsprijs. Het zegt wederom niets over onze mening of er nu wel of niet een hotel moet komen. Als bewoners het in een dermate ingewikkelde procedure winnen van de professionals van de gemeente Amsterdam en commerciele investeerders dan is dat knap. Door hiervoor complimenten te geven heeft SamenZeedijk geen uitspraak gedaan over het geschil.

SamenZeedijk heeft niets tegen de komst van het hotel op de Geldersekade / Zeedijk. Wel  zijn wij van mening dat er iets gedaan moet worden aan de drukte in de stad. Dat hoeft niet te betekenen dat het aantal bedden niet mag groeien. De overlast moet aangepakt worden door goede handhaving.

Het vorige artikel en de online  reacties  kun je lezen via deze link>>>

Vergroening Zeedijk

Een van de uitkomsten van het project Zeedijk Toekomst was meer groen op de Zeedijk.  SamenZeedijk heeft toen voorgesteld om het te combineren met kunst en eventueel samen met andere straten een soort groene loper gecombineerd met kunst  te realiseren.  Helaas hebben we onvoldoende tijd gehad om dat op te pakken.  SamenZeedijk is op zoek naar mensen die mee willen werken om meer groen en kunst op de Zeedijk te realiseren. Uiteraard willen we dit ook in samenwerking doen met de ondernemers van de Zeedijk.

Wat is het prachtig dat een paar BOB’s zelf al bezig zijn met het vergroenen van onze buurt.  Een voorbeeld voor alle BOB’s!

kunst-op-plantenbak[1]
Zeedijk groeneloper: Groen en kunst combineren op de Zeedijk
De mooie – Jongens zorgen dus ook voor een mooiere Zeedijk!

 

Prachtig hoe deze buurman onze buurt mooier maakt!
Prachtig hoe deze buurman onze buurt mooier maakt! Heel veel BOB’s maar ook bezoekers genieten van deze verfraaiing!