Grootste investeerders Gaypride Zeedijk zijn de BOB’s!!!

Waarom SamenZeedijk niet mag en niet kan instemmen met de afgegeven  vergunning voor de EuroPride / Gaypride Zeedijk.

Binnenkort is het drie jaar geleden dat op de zeedijk het project zeedijk Toekomst van start ging.  Dat was kort na de Gaypride, waarbij opnieuw een burenconflict volledig escaleerde.
De oorzaak : conflicterende belangen en overlast. Politie interventie en zelfs bescherming was nodig. Verschrikkelijke videobeelden hiervan werden op internet duizenden keren bekeken….

Oplossingen zoeken voor conflicterende belangen tussen Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk werd dan ook de doelstelling van het project Zeedijk Toekomst. Een project waarvoor lef  en uithoudingsvermogen nodig was.
Als de belangen van partijen conflicterend zijn, dan is het vinden van een oplossing altijd lastig.  Een compromis is dan meestal het maximale haalbare.

In het kader van het project Zeedijk Toekomst zijn veel Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk  (BOB) geïnterviewd. Iedereen, Bewoners, Ondernemers en buren  kon zich  hiervoor aanmelden. Die interviews gingen over de sterke en zwakke punten, en over kansen en bedreigingen.
Aan de hand van de resultaten heeft de projectgroep een aantal voorstellen uitgewerkt. Voorstellen ter verbetering van de leefbaarheid, maar vooral voorstellen  waarbij rekening werd gehouden met de diverse conflicterende belangen. Brugvoorstellen.

Tijdens BOB avonden werden de voorstellen gepresenteerd en later in workshops besproken. Alle opmerkingen suggesties en voorstellen zijn verwerkt om vervolgens weer  aangepaste voorstellen te kunnen presenteren. Online kon daar iedereen weer op reageren. Alle BOB’s!! Ongeveer 10 keer is gevraagd om imput.
De avonden waren een groot succes, omdat ze positief en creatief verliepen. Dat was voorheen wel anders, dan was de sfeer altijd grimmig…

Het was een zorgvuldig proces waaraan veel BOB’s een goede inhoudelijke bijdrage hebben geleverd.  Een basis is toen gelegd voor een prettige Zeedijksamenleving.  Daarom is  later besloten om het tijdelijk project permanent te maken onder de naam SamenZeedijk. SamenZeedijk, omdat we een samenleving immers samen maken! Samen door rekening te houden met elkaars soms conflicterende belangen. Om verder te kijken dan alleen naar het eigen belang. Een organisatie voor voor zowel Bewoners, Ondernemers als Buren van de Zeedijk, om zo eenzijdige standpunten te voorkomen. (zie onze missie en visie)missie en visie

Gaypride

De Gaypride was en is al jaren een veel besproken onderwerp op de Zeedijk. Het heeft veel impact voor alle Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Zeer winstgevend voor een aantal ondernemers, maar voor de meeste ondernemers  is het een dag met minder omzet. Voor bewoners kan het feest zijn, maar anderen ervaren het als zware overlast. Bewoners vluchten van de Zeedijk af om te ontkomen aan het hoge aantal decibels.
Het Brugvoorstel Gaypride wat door ons gepresenteerd is, houdt rekening met alle belangen. Het is uiteraard een compromis.   Een paar ondernemers gaan er minder door verdienen, maar lopen veel minder financieel risico, andere gaan echter meer omzet maken. Voor de bewoners betekent het minder piek-overlast, maar wel twee weken uitgewaaierde terrasjes.  Het plan voorziet in een ander verdienmodel, maar geeft nog steeds een leuk tintje aan het feest en is tevens een goede promotie van de Zeedijk. De Zeedijk is immers veel meer dan een evenementen straat. (zie allemaalZeedijk.nl en    ChinaTownZeedijk.nl

Brugvoorstellen SamenZeedijkHelaas is het plan nooit uitgevoerd. Ondanks diverse uitnodigingen is er nooit serieus met de organisatie van de Gaypride Zeedijk over gesproken. Dat is jammer, omdat anderen er wel serieus op gereageerd hebben.  En het grappige is dat het nu min of meer is overgenomen door de Regulierdwarsstraat
Het verminderen van overlast tijdens evenementen is een van de speerpunten van SamenZeedijk. Daarom is vorig jaar een Zeedijkreferendum (BOB-raadpleging) georganiseerd over het verminderen van het aantal decibels tijdens de evenementen.  Het voorstel kreeg veel steun. Het ging om een pilot.
Een proef om zo te kijken of de evenementen voor de Zeedijk behouden kunnen blijven op een manier waarop iedereen het als prettig ervaart. De evenementen dienen immers voor iedereen een feest te zijn.

Maar helaas durfden de organisatoren van de Zeedijk evenementen geen duidelijk gebaar te maken naar de andere Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.

Uit de vergunningsaanvraag voor de Gaypride Zeedijk 2016 is gebleken dat men het evenement nog groter wilde maken. SamenZeedijk vindt dat hierdoor onveilige en ongewenste situaties ontstaan. Daarnaast bleek uit de aanvraag niet dat men het aantal decibels vrijwillig wilde verminderen.  De belangen van de andere bewoners en ondernemers zijn te veel naar de achtergrond gedrukt. Ons inziens genegeerd.

SamenZeedijk heeft daarom gemeend om samen met andere bewonersorganisaties, onder aanvoering van het wijkcentrum en de federatie van Samenwerkende bewonersorganisates, Wij-Amsterdam, bij de gemeente Amsterdam haar zienswijze over de vergunningsaanvraag te moeten indienen.

Wij hebben dat gedaan omdat het evenement voor de Zeedijk te groot is geworden, maar vooral omdat de organisatie schijnbaar de input van veel BOB’s tijdens het project Zeedijk Toekomst en het referendum onvoldoende serieus wil nemen.
Een paar kleine veranderingen zijn doorgevoerd. Maar die zijn vooral het gevolg van  stijgende bezoekersaantallen.

Wij zijn van mening dat evenementen op de Zeedijk behouden kunnen blijven, maar dat deze geen recht zijn van een handvol ondernemers, maar een gift van alle BOB’s  van de Zeedijk. Die leveren immers de grootste investering met als rendement veel overlast.

Natuurlijk wil SamenZeedijk nog altijd blijven meedenken over  een andere concept voor de evenementen. De deur stond, staat en zal zal altijd blijven openstaan voor overleg met alle betrokken partijen!  Dat mag u van ons verwachten, maar zo kent u ons immers ook!

Bestuur SamenZeedijk

 

unlike

Enquête : Peukentegel verplichten als onderdeel van terras / gevelbankvergunning

Na de publicatie van de open brief over het schoonvegen van de Zeedijk en de daaraan verbonden kosten ontvingen we een aantal positieve reacties. Bijvoorbeeld om in het centrum de peukentegel te verplichten als onderdeel van eenOpen brief horecavergunning.  Bij veel horecagelegenheden is er immers een terras of gevelbankje voor de rokers.  Zo’n tegel kan dan een oplossing zijn.  Het vergt een kleine investering, maar heeft een groot effect. Daarnaast is het beter voor het milieu en het riool.

 

Peuken tegel verplichten?
Peuken tegel verplichten?

 

Lees hier de openbrief >>>

 

Stadsdeel moet niet de noodklok luiden voor schoonmaakbudget, maar bezuinigen door te handhaven

Open brief

Gemeente Amsterdam

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeenteraad
Politieke partijen Amsterdam
Bestuurscommissie stadsdeel Centrum

Amsterdam,  19 juni 2016

Geachte heer / mevrouw,

Onlangs lazen we in het Parool: Stadsdelen krijgen te weinig geld om de straten schoon te houden. Ze luiden de noodklok en krijgen steun uit de gemeenteraad.

http://www.parool.nl/amsterdam/stadsdelen-luiden-noodklok-om-kosten-schoonmaak~a4320763/

SamenZeedijk is uiteraard ook van mening dat onze stad er schoon en verzorgd moet uitzien en dat budgetten moeten groeien als het aantal toeristen groeit.  Dat lijkt ons niet meer dan logisch.  Maar wij zijn wel van mening dat de kosten afgewenteld dienen te worden op de vervuiler en niet op de bewoners van de stad.  De vervuiler betaalt is immers het uitgangspunt van de overheid?!

Als de gemeente kiest voor een betere naleving van de zelf ingevoerde regels dan is minder extra geld nodig om de stad schoon te houden.   Ondernemers in Amsterdam dienen in een straal van 25 meter van hun pand de straat schoon te houden.  Als alle ondernemers dat op de Zeedijk doen, wordt de straat van kop tot staart schoon gehouden door de ondernemers.  Helaas doen de meeste ondernemers dat niet. ( Gelukkig is Parfumerie Marjo al  ruim 25 jaar een positieve uitzondering! Complimenten!)

Omdat de ondernemers het niet doen, doet de gemeente het elke dag. Elke dag komt het wagentje van de gemeente, met twee of drie medewerkers, het zwerfvuil en de peuken verwijderen.  Kosten per dag  minimaal 60 euro en op jaarbasis bijna 22.000 euro.  Voor het hele centrum gaat het om een enorm bedrag.  Dat bedrag kan snel gerealiseerd worden door een beetje beter te handhaven. Een handhaver kost op jaarbasis  100.000 euro (bron: gemeente Amsterdam) en deze kan er makkelijk voor zorgen dat wel 20 straten schoon blijven door te handhaven.

Kortom, geen extra geld voor schoonmaak, maar extra geld voor handhaving. Burgemeester van der Laan doe er wat aan!

 

Bestuur SamenZeedijk

 


lees ook:

Zeedijk zondag ochtend. 19 juni
Zeedijk zondag ochtend. 19 juni

 

Stoep schoongeveegd, richting de straat. Maar de stoep is geen 25 meter breed! Opruimen dus. Asbakken?
Stoep schoongeveegd, richting de straat. Maar de stoep is geen 25 meter breed! Opruimen dus. Asbakken?

Overwinning voor bewoners! Vette streep door hotelplannen Geldersekade / Zeedijk.

Zeedijk horeca en buren

Tijdens de drukken zomermaanden is het altijd wat drukker en rumoeriger op de Zeedijk. Ook dit jaar. Bij het stijgen van de temperaturen ontstaat helaas steeds meer overlast.  Daarom een goede reden om onze oude nieuwsbrief nog een keer onder de aandacht te brengen.

Nieuwsbrief horeca en buren

Probeer het altijd eerst onderling op te lossen. Lukt dat niet, doe dan een telefonisch melding bij de gemeente.  En meld het daarna direct ook via de website van de gemeente Amsterdam. Melden horeca overlast >>>   (Vraag altijd om een schriftelijke terugkoppeling met daarin vermeld of ze actie hebben ondernomen, wanneer de gemeente actie heeft ondernomen en met welk resultaat!)

Terugkerende overlast
Herhalen de klachten zich,  dien dan een handhavingsverzoek in. De gemeente moet dan in actie komen, anders heb je zelfs recht op een bestuurlijke dwangsom van maximaal 1.260 euro.  Meer informatie over het indienen van een handhavingsverzoek kun je lezen op de website http://www.handhavingsverzoek.nl

Wanneer is er sprake van overlast?

Dat is heel eenvoudig!
Je mag in jouw woning niet de muziek horen van de horeca buren of het geschreeuw van de bezoekers!

De onderstaande informatie komt uit de nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam.

Overlast voorkomen

Jaarlijks ontvangt het stadsdeel klachten van Amsterdammers over geluidsoverlast van terrassen. Handhavers gaan dan na of er sprake is van een overtreding. Soms leiden aanhoudende klachten tot hardnekkige conflicten tussen buurt en horecabedrijf. U bent verantwoordelijk voor een goede gang van zaken zowel in uw bedrijf als in de directe omgeving. Wees daarom een goed buur en houd in uw bedrijfsvoering rekening met uw omgeving. Een paar tips:

 

  • Draait u binnen muziek, houd ramen en deuren dan dicht.
  • Heeft u de ramen en deuren toch open, zet dan het volume iets lager. Zorg ervoor dat het op 10 meter afstand niet meer herkenbaar te horen is. De muziek moet wegvallen in omgevingsgeluid.
  • Is uw bedrijf gevestigd in een smal straatje, zorg dan dat uw muziek niet aan de overzijde te horen is.
  • Zorg dat dat uw bezoekers in de nabijheid van uw bedrijf niet te veel lawaai veroorzaken, bijvoorbeeld bij het weggaan na sluitingstijd. Des te verder in avond of nacht, des te sneller uw buren geluidsoverlast ervaren. Hoe leuk het bij uw bedrijf ook was, zorg dat uw gasten rustig vertrekken en niet buiten blijven hangen.
  • Let er op dat uw gasten hun consumpties binnen de terrasgrenzen nuttigen. Houd de doorgang buiten voor verkeer en omwonenden vrij. Buren moeten ongehinderd hun woning kunnen betreden.
  • In de zomer mag u uw terrasmeubilair buiten opslaan. Ruim uw terras na sluitingstijd zo klein mogelijk en onbruikbaar gemaakt op, ook als uw gasten buiten moeten roken.

Knipsel