Stadsdeel moet niet de noodklok luiden voor schoonmaakbudget, maar bezuinigen door te handhaven

Open brief

Gemeente Amsterdam

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeenteraad
Politieke partijen Amsterdam
Bestuurscommissie stadsdeel Centrum

Amsterdam,  19 juni 2016

Geachte heer / mevrouw,

Onlangs lazen we in het Parool: Stadsdelen krijgen te weinig geld om de straten schoon te houden. Ze luiden de noodklok en krijgen steun uit de gemeenteraad.

http://www.parool.nl/amsterdam/stadsdelen-luiden-noodklok-om-kosten-schoonmaak~a4320763/

SamenZeedijk is uiteraard ook van mening dat onze stad er schoon en verzorgd moet uitzien en dat budgetten moeten groeien als het aantal toeristen groeit.  Dat lijkt ons niet meer dan logisch.  Maar wij zijn wel van mening dat de kosten afgewenteld dienen te worden op de vervuiler en niet op de bewoners van de stad.  De vervuiler betaalt is immers het uitgangspunt van de overheid?!

Als de gemeente kiest voor een betere naleving van de zelf ingevoerde regels dan is minder extra geld nodig om de stad schoon te houden.   Ondernemers in Amsterdam dienen in een straal van 25 meter van hun pand de straat schoon te houden.  Als alle ondernemers dat op de Zeedijk doen, wordt de straat van kop tot staart schoon gehouden door de ondernemers.  Helaas doen de meeste ondernemers dat niet. ( Gelukkig is Parfumerie Marjo al  ruim 25 jaar een positieve uitzondering! Complimenten!)

Omdat de ondernemers het niet doen, doet de gemeente het elke dag. Elke dag komt het wagentje van de gemeente, met twee of drie medewerkers, het zwerfvuil en de peuken verwijderen.  Kosten per dag  minimaal 60 euro en op jaarbasis bijna 22.000 euro.  Voor het hele centrum gaat het om een enorm bedrag.  Dat bedrag kan snel gerealiseerd worden door een beetje beter te handhaven. Een handhaver kost op jaarbasis  100.000 euro (bron: gemeente Amsterdam) en deze kan er makkelijk voor zorgen dat wel 20 straten schoon blijven door te handhaven.

Kortom, geen extra geld voor schoonmaak, maar extra geld voor handhaving. Burgemeester van der Laan doe er wat aan!

 

Bestuur SamenZeedijk

 


lees ook:

Zeedijk zondag ochtend. 19 juni
Zeedijk zondag ochtend. 19 juni

 

Stoep schoongeveegd, richting de straat. Maar de stoep is geen 25 meter breed! Opruimen dus. Asbakken?
Stoep schoongeveegd, richting de straat. Maar de stoep is geen 25 meter breed! Opruimen dus. Asbakken?

Overwinning voor bewoners! Vette streep door hotelplannen Geldersekade / Zeedijk.

Zeedijk horeca en buren

Tijdens de drukken zomermaanden is het altijd wat drukker en rumoeriger op de Zeedijk. Ook dit jaar. Bij het stijgen van de temperaturen ontstaat helaas steeds meer overlast.  Daarom een goede reden om onze oude nieuwsbrief nog een keer onder de aandacht te brengen.

Nieuwsbrief horeca en buren

Probeer het altijd eerst onderling op te lossen. Lukt dat niet, doe dan een telefonisch melding bij de gemeente.  En meld het daarna direct ook via de website van de gemeente Amsterdam. Melden horeca overlast >>>   (Vraag altijd om een schriftelijke terugkoppeling met daarin vermeld of ze actie hebben ondernomen, wanneer de gemeente actie heeft ondernomen en met welk resultaat!)

Terugkerende overlast
Herhalen de klachten zich,  dien dan een handhavingsverzoek in. De gemeente moet dan in actie komen, anders heb je zelfs recht op een bestuurlijke dwangsom van maximaal 1.260 euro.  Meer informatie over het indienen van een handhavingsverzoek kun je lezen op de website http://www.handhavingsverzoek.nl

Wanneer is er sprake van overlast?

Dat is heel eenvoudig!
Je mag in jouw woning niet de muziek horen van de horeca buren of het geschreeuw van de bezoekers!

De onderstaande informatie komt uit de nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam.

Overlast voorkomen

Jaarlijks ontvangt het stadsdeel klachten van Amsterdammers over geluidsoverlast van terrassen. Handhavers gaan dan na of er sprake is van een overtreding. Soms leiden aanhoudende klachten tot hardnekkige conflicten tussen buurt en horecabedrijf. U bent verantwoordelijk voor een goede gang van zaken zowel in uw bedrijf als in de directe omgeving. Wees daarom een goed buur en houd in uw bedrijfsvoering rekening met uw omgeving. Een paar tips:

 

  • Draait u binnen muziek, houd ramen en deuren dan dicht.
  • Heeft u de ramen en deuren toch open, zet dan het volume iets lager. Zorg ervoor dat het op 10 meter afstand niet meer herkenbaar te horen is. De muziek moet wegvallen in omgevingsgeluid.
  • Is uw bedrijf gevestigd in een smal straatje, zorg dan dat uw muziek niet aan de overzijde te horen is.
  • Zorg dat dat uw bezoekers in de nabijheid van uw bedrijf niet te veel lawaai veroorzaken, bijvoorbeeld bij het weggaan na sluitingstijd. Des te verder in avond of nacht, des te sneller uw buren geluidsoverlast ervaren. Hoe leuk het bij uw bedrijf ook was, zorg dat uw gasten rustig vertrekken en niet buiten blijven hangen.
  • Let er op dat uw gasten hun consumpties binnen de terrasgrenzen nuttigen. Houd de doorgang buiten voor verkeer en omwonenden vrij. Buren moeten ongehinderd hun woning kunnen betreden.
  • In de zomer mag u uw terrasmeubilair buiten opslaan. Ruim uw terras na sluitingstijd zo klein mogelijk en onbruikbaar gemaakt op, ook als uw gasten buiten moeten roken.

Knipsel

Gaypride straatfeesten omzetdaling voor andere ondernemers

Tijdens de interviews in het kader van het project Zeedijk Toekomst kwam het  vaak aan de orde, omzetverlies voor de andere ondernemers tijdens straatfeesten zoals de Gaypride.  SamenZeedijk heeft toen een brugvoorstel uitgewerkt zodat alle ondernemers van deze feesten kunnen profiteren. Helaas is dat voorstel nog steeds niet overgenomen maar ons inziens nog steeds een goede oplossing voor de Zeedijk.

De Regulierdwarsstraat heeft nu een radicaal besluit genomen. Hieronder een alinea uit het Parool van vandaag.

Brugvoorstel Gaypride Zeedijk >>>

 

Aanvraag evenementenvergunning gay- EuroPride Zeedijk

 

Dit jaar is het geen gewone GayPride, maar een EuroPride. Er zijn gedurende een langere periode méér feesten en er worden veel duizenden  bezoekers meer verwacht.  Kan de Zeedijk dat wel aan? Hoe zit het met de veiligheid? Hoe zit het met de leefbaarheid? Wat gaat de organisatie doen met de toegankelijkheid van de Zeedijk voor bewoners en ondernemers?  Wat gaat de organisatie doen met de uitkomsten van de BOB-raadpleging?  Is het evenement niet te groot voor de smalle Zeedijk?

 

events-gaypride2015[1]

De informatie hieronder is overgenomen van de website van de gemeente Amsterdam.

Stichting Amsterdam Gay Pride heeft een vergunningaanvraag ingediend om van 23 juli t/m 7 augustus de Europride 2016 te organiseren, de ‘Europese versie’ van de Gay Pride.

Zienswijze

De burgemeester stelt belanghebbenden die bezwaar hebben tegen het verlenen van een vergunning in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Zij kunnen dit doen tot 24 mei a.s. bij het Evenementenbureau van de Gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, of via e-mail: evenementenbureau@amsterdam.nl.

Wie moeite heeft met het schriftelijk indienen van zijn zienswijze, kan ook mondeling reageren. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het gemeentelijke telefoonnummer 14 020 en vragen naar Mw. S. de Jager van het Evenementenbureau.

Beoordeling

Deze vergunningaanvraag wordt nog beoordeeld door de gemeente in samenwerking met adviespartners, zoals politie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten. De uiteindelijke vergunning wordt uiterlijk zes weken voor de start van het evenement afgegeven en gepubliceerd.

Tijdens de EuroPride wordt dit jaar extra inzet gepleegd op het voorkomen van (zwerf)afval, schoonmaak en handhaving op geluid en wildplassen.

Documenten:

Meer info:  https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/europride-2016/@972923/aanvraag-europride/

 

Zeedijk weekoverzicht

Voor de mensen die de afgelopen weken door de vakantie berichten hebben gemist hieronder een overzicht van de belangrijkste berichten.