Ton tijdelijk terug in bestuur SamenZeedijk

Na de zomervakantie informeren wij u over onze nieuwe doelstellingen, maar nu al is het duidelijk dat de komende maanden de werkdruk voor ons bestuur fors zal toenemen. Onze ambities kunnen alleen gerealiseerd worden als daar tijd voor beschikbaar is. Daarom heeft het bestuur unaniem besloten om een beroep op oud-voorzitter Ton Jacobs te doen om het bestuur nog eens voor een korte periode te versterken. Wij hebben Ton gevraagd om zich
bezig te houden met een aantal projecten. Vanuit de aard van onze plannen is het handiger dat hij daarbij kan functioneren als bestuurslid, zeker omdat hij soms SamenZeedijk officieel zal moeten kunnen vertegenwoordigen.

Ton tijdelijk terug bij SamenZeeijk
Ton tijdelijk terug bij SamenZeeijk

De betrokkenheid van onze oud-voorzitter bij de Zeedijk is nog steeds groot. Ook na zijn aftreden als bestuurslid van SamenZeedijk heeft hij een paar interessante voorstellen gelanceerd, in het belang van de Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.
Bijvoorbeeld een aantal voorstellen met betrekking tot het afval.  Mede door zijn vasthoudendheid is er inmiddels een brug vernoemd naar Bet van Beeren, zoals u deze week kon lezen en ook in het AT5 nieuws kon zien. Dat Ton’s hart ook nog steeds bij SamenZeedijk ligt blijkt uit zijn positieve reactie.  Het bestuur is dan ook zeer verheugd met zijn tijdelijke terugkeer.

 

Enkele fraaie voorstellen en acties van Ton op persoonlijke titel:

Voorstel (bedrijfs) afval 

Een nieuwe bestemming voor de thans afgesloten Sint Thomassteeg?

Bet van BeerenBrug

 

Welkom terug Ton

We vragen het aan de rechter…. (Europride / Gaypride Zeedijk)

SamenZeedijk heeft als doelstelling het zoeken naar oplossingen voor conflicterende belangen. Daar is veel tijd en energie in gestopt. Veel zogenaamde brugvoorstellen zijn uitgewerkt, samen met Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Samen hebben we gezocht naar oplossingen voor die conflicterende belangen.  Zo is het ook het Brugvoorstel Gaypride tot stand gekomen. Samen met Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.Brugvoorstellen SamenZeedijk

Helaas zien we nog niet genoeg van het brugvoorstel terug in de plannen voor de Europide, het evenement wordt nog groter.  Een nog groter feest met meer bezoekers en meer overlast voor de andere Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  SamenZeedijk maakt zich ernstige zorgen over het aantal bezoekers, die er volgens de inmiddels verstrekte vergunning,  mogen komen. Wij denken dat er veiligheidsrisico’s worden genomen.

BOB-raadplegingZeedijkDaarnaast kan en mag SamenZeedijk niet accepteren dat het maximaal aantal decibels niet wordt verminderd conform de uitkomsten van het gehouden Zeedijk referendum.

 

 

 

 

Bezwaarprocedure niet zinvol

Gemeenteraad
Een bezwaarschrift is door de opstelling van de gemeente niet meer zinvol

Graag had SamenZeedijk formeel in bezwaar gegaan bij de gemeente Amsterdam. Maar de gemeente heeft gekozen voor een procedure waarbij dat onmogelijk is. Over ingediende bezwaarschriften wordt pas na afloop van de Europide / Gaypride een beslissing genomen. De hoorzittingen zijn op 26 juli.  Wij zijn van mening dat dit op zijn minst niet fraai is.  Zeker omdat veel bewoners de basiskosten van een juridische procedure niet zelf kunnen bekostigen.
Omdat het in bezwaar gaan min of meer niet meer mogelijk is, heeft SamenZeedijk besloten om samen met andere bevriende organisaties de rechter om een oordeel te vragen.

Uiteraard willen wij nog altijd in gesprek gaan met de gemeente en de organisatie van de EuroPride /Gaypride Zeedijk.

De deur stond, staat en zal zal altijd blijven openstaan voor overleg met alle betrokken partijen!
Dat mag u van ons verwachtenmaar zo kent u ons immers ook!

De deur staat altijd open bij SamenZeedijk!

Overwinning voor bewoners! Vette streep door hotelplannen Geldersekade / Zeedijk.

Zeedijk horeca en buren

Tijdens de drukken zomermaanden is het altijd wat drukker en rumoeriger op de Zeedijk. Ook dit jaar. Bij het stijgen van de temperaturen ontstaat helaas steeds meer overlast.  Daarom een goede reden om onze oude nieuwsbrief nog een keer onder de aandacht te brengen.

Nieuwsbrief horeca en buren

Probeer het altijd eerst onderling op te lossen. Lukt dat niet, doe dan een telefonisch melding bij de gemeente.  En meld het daarna direct ook via de website van de gemeente Amsterdam. Melden horeca overlast >>>   (Vraag altijd om een schriftelijke terugkoppeling met daarin vermeld of ze actie hebben ondernomen, wanneer de gemeente actie heeft ondernomen en met welk resultaat!)

Terugkerende overlast
Herhalen de klachten zich,  dien dan een handhavingsverzoek in. De gemeente moet dan in actie komen, anders heb je zelfs recht op een bestuurlijke dwangsom van maximaal 1.260 euro.  Meer informatie over het indienen van een handhavingsverzoek kun je lezen op de website http://www.handhavingsverzoek.nl

Wanneer is er sprake van overlast?

Dat is heel eenvoudig!
Je mag in jouw woning niet de muziek horen van de horeca buren of het geschreeuw van de bezoekers!

De onderstaande informatie komt uit de nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam.

Overlast voorkomen

Jaarlijks ontvangt het stadsdeel klachten van Amsterdammers over geluidsoverlast van terrassen. Handhavers gaan dan na of er sprake is van een overtreding. Soms leiden aanhoudende klachten tot hardnekkige conflicten tussen buurt en horecabedrijf. U bent verantwoordelijk voor een goede gang van zaken zowel in uw bedrijf als in de directe omgeving. Wees daarom een goed buur en houd in uw bedrijfsvoering rekening met uw omgeving. Een paar tips:

 

  • Draait u binnen muziek, houd ramen en deuren dan dicht.
  • Heeft u de ramen en deuren toch open, zet dan het volume iets lager. Zorg ervoor dat het op 10 meter afstand niet meer herkenbaar te horen is. De muziek moet wegvallen in omgevingsgeluid.
  • Is uw bedrijf gevestigd in een smal straatje, zorg dan dat uw muziek niet aan de overzijde te horen is.
  • Zorg dat dat uw bezoekers in de nabijheid van uw bedrijf niet te veel lawaai veroorzaken, bijvoorbeeld bij het weggaan na sluitingstijd. Des te verder in avond of nacht, des te sneller uw buren geluidsoverlast ervaren. Hoe leuk het bij uw bedrijf ook was, zorg dat uw gasten rustig vertrekken en niet buiten blijven hangen.
  • Let er op dat uw gasten hun consumpties binnen de terrasgrenzen nuttigen. Houd de doorgang buiten voor verkeer en omwonenden vrij. Buren moeten ongehinderd hun woning kunnen betreden.
  • In de zomer mag u uw terrasmeubilair buiten opslaan. Ruim uw terras na sluitingstijd zo klein mogelijk en onbruikbaar gemaakt op, ook als uw gasten buiten moeten roken.

Knipsel

PvdA wil geen pretpark020

Een mooi artikel vandaag in het Parool. Jammer dat er nog ontbreekt hoe de overlast verder teruggedrongen kan worden. SamenZeedijk heeft hiervoor een aantal voorstellen bij de stadsbestuur ingediend, maar helaas nog geen reactie ontvangen.  (Verminderen van het aantal decibels bij (Zeedijk) evenementen en minimaal 5,5 miljoen structureel extra voor handhaving)

pvda

Lees ook:

  1. SamenZeedijk, claimt AIRBNB miljoenen voor handhaivng
  2.  Uitslag Zeedijkreferendum wil minder lawaai tijdens evenementen zoals Koningsnacht, Koningsdag, Hartjesdagen en Gaypride

 

Tip:
Tip lees het Parool!