Samen met je buren een website / blog leren maken

wplogo1[1]

Altijd al zelf eens je eigen website of blog willen maken?  Binnenkort kun je het leren samen met de andere bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk.  In drie tot vier bijeenkomsten   leer je een leuke website maken.. Een website voor je eigen bedrijf, vereniging of over jouw hobby.

Gezellig samen met je buren en / of Zeedijk collega’s maak je direct al stap voor stap je eigen website met WordPress.  De WordPress software is gratis.  Tijdens de workshop moet je wel beschikken over een laptop met Wifi.

Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan:

 • 1. Inleiding in WordPress
 • 2. Contentplan voor jouw WordPress website of weblog creëren
 • 3. WordPress installeren op jouw webruimte
 • 4. WordPress Configureren
 • 5. Berichten publiceren in WordPress
 • 6. Pagina’s publiceren met WordPress
 • 7. Media gebruiken en beheren in WordPress
 • 8. Structuur van jouw WordPress website of weblog: Menu’s, Sidebars & Widgets
 • 9. WordPress uitbreiden met Plugins
 • 10. Vormgeving met WordPress Thema’s
 • 11. Beveiliging en Onderhoud van jouw WordPress website
 • 12. Jouw WordPress website koppelen met o.a Facebook en twitter.

facebook-logo-vectorfacebook-twitter-logo-vector-wallpaper-hd-hd-wallpaper-13380-lwltw8zz1[1]

Wanneer :  Donderdag 19 november a.s.  (aanvang  19.30 uur)

Locatie:     NV Zeedijk

Voor:           Bewoners, Ondernemers en buren van de Zeedijk

Kosten:       Gratis

(vooraf aanmelden is verplicht!)

Op 10 december is er voor de deelnemers die willen nog een tweede workshop. Tussendoor kun je wel nog telefonisch advies vragen.

De workshop wordt verzorgd door Ton Jacobs.

Na afloop kun je een website maken die vergelijkbaar is met de website van SamenZeedijk.

Kan je dinsdag niet, maar heb je wel interesse, laat het ons dan even weten.   Je kunt je nu aanmelden via het onderstaande contactformulier.

Er zijn ook deelnemers van onze vrienden van bewonersorganisatie de Nachtwacht.

 

Geachte Burgemeester, verkwansel de Zeedijk niet!

NV Zeedijk bestaat dertig jaar!  Van Europees afvoerputje, naar trots voorbeeld!

Onze’ Ton is dan wel afgetreden als bestuurslid van SamenZeedijk, zijn betrokkenheid is zeker niet afgenomen. Op persoonlijke titel heeft hij opnieuw een duidelijke brief verstuurd naar Burgemeester van der Laan.  Een verkorte versie is vandaag in het Parool gepubliceerd.  Hieronder de volledig brief.

 

Geachte Burgemeester,

 

De NV Zeedijk viert haar dertig jarig bestaan.  De geschiedenis van de Zeedijk is bij veel Amsterdammers wel bekend.  Onze Zeedijk stond dertig jaar geleden bekend als het afvoerputje van Europa door het falende gedoogdbeleid van de gemeente. Junks, dealers, pooiers en zware criminelen  maakten van de Zeedijk een no go area, waar zelfs de Politie nauwelijks meer doorheen durfde te lopen.  Bewoners en ondernemers vertrokken en in die panden kwam nog meer gespuis.

Een paar bewoners en ondernemers lieten zich niet verjagen en na veel protesten op het stadhuis werd dan eindelijk ingegrepen.  De mensen die dat ingrijpen toen hebben afgedwongen mogen daar nog steeds trots op zijn! De gemeente die het toen ze ver heeft laten komen mag zich nu nog diep schamen, het was een onacceptabel wanbeleid, waarvoor ze mijn inziens zelfs persoonlijk vervolgd hadden moeten worden.
Nu 30 jaar later is het nog steeds de moeite waard om eens te onderzoeken hoe dat toen allemaal zover heeft kunnen komen. Corruptie bij de Politie was toen bekend, maar hoe zat het op het stadhuis en in de gemeenteraad?  Was corruptie de reden dat er veel te laat werd ingegrepen?

Maar nu is het feest!
  Met succes is er ingegrepen door de waardeloze panden op te kopen, junks, dealers en pooiers te verjagen en van de Zeedijk een leefbare straat te maken. De NV Zeedijk heeft daar zeer hard aan gewerkt. En met een groot succes. Was de Zeedijk eerst het afvoerputje van Europa waar al het gespuis naar toe kwam, jaren later kwam heel de wereld kijken hoe van zo’n verloederd gebied weer een prachtige woonwijk is gemaakt.  Het model NV Zeedijk als een voorbeeld voor de wereld.

Jammer is dat alleen in de andere Nederlandse gemeente het voorbeeld van de NV Zeedijk minder is gevolgd.  Een aantal jaren geleden was er een discussie over Vogelaarswijken. Wijken in verval en met veel achterstandsproblemen.  Daar is veel geld in gestopt met maar weinig resultaat.  In de Zeedijk werd weinig geld gestopt met een groot resultaat.   Een prachtig resultaat! Top!

De NV Zeedijk viert nu bij haar dertig jarig bestaan terecht feest. En bij een feest hoort ook een mooi cadeau van onze Burgemeester.   Ik hoop dat de Burgemeester als  cadeau geeft de garantie dat de NV Zeedijk nog minimaal dertig jaar zelfstandig mag blijven bestaan, zodat het karwei ook afgemaakt kan worden.   Helaas speelt onze Burgmeester met het plan om van de NV Zeedijk kleingeld te maken en de opbrengst te investeren in de Wallen. De bodemloze put van Amsterdam, waar al veel te veel geld in is verdwenen zonder zichtbaar resultaat.

Meneer de Burgemeester, de Zeedijk is nog altijd een kwetsbaar gebied. Dat zal ook zo blijven omdat het grenst aan een gebied waar de gemeente onvoldoende grip op heeft.  Daarom is het belangrijk dat de NV Zeedijk blijft bestaan. De NV heeft nu redelijk grip op het gebied en is zeer goed geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken en grijpt ondanks de beperkte mogelijkheden regelmatig in.
Meneer de Burgemeester, eerder schreef ik u dat het niet goed gaat met de Zeedijk door een aantal verschillende factoren. De straat glijdt weer af, verloederd weer en de betrokkenheid van veel ondernemers die verdwijnt weer.  De Zeedijk wordt stapje voor stapje weer een straat waar de zakken worden gevuld ten koste van de leefbaarheid.  Daarom doe ik een dringend beroep op u om de NV Zeedijk te versterken ipv van te verkwanselen!  De NV is een groot succes, maar het kan nog beter!

Janny Alberts (Directeur NV Zeedijk)
Janny Alberts (Directeur NV Zeedijk)

De afgelopen jaren heb ik door het project Zeedijk Toekomst en de aanstaande oprichting van de buurtvereniging SamenZeedijk herhaaldelijk mogen samenwerken met de NV Zeedijk.   Dat was heel prettig. Van dichtbij heb ik mogen ervaren dat ze zich allemaal heel gedreven, betrokken en enthousiast  inzetten voor ‘onze’ Zeedijk. Wat een kanjers.  Veel  respect heb ik voor al die mensen die voor de NV Zeedijk hebben gewerkt en nog werken, maar  in het bijzonder voor de huidige directeur Janny Alberts.  Ze is verguisd en geliefd, maar voor mij in elk geval een kanjer!

Gefeliciteerd gemeente Amsterdam met het 30 jarig bestaan van de NV Zeedijk.   Een top prestatie!

 

Ton Jacobs

Bewoner Zeedijk

Oud projectleider Zeedijk Toekomst
Oud bestuurslid SamenZeedijk i.o

De vorige brief van Ton: Geachte Burgemeeester, het gaat niet goed met de Zeedijk >>>>

Bedankt Ton en tot snel!

Beste Bewoners, Ondernemers en Buren,

Deze week heeft Ton Jacobs, bestuurslid van het eerste uur van en drijvende kracht achter SamenZeedijk bekend gemaakt dat hij, zoals eerder dit jaar aangekondigd, terug treedt als  bestuurslid van SamenZeedijk. Hij zal zijn expertise en enthousiasme inzetten voor de samenwerking met andere buurt- en bewonersorganisaties in Amsterdam. Daarnaast zal hij nog een aantal zaken afronden voor SamenZeedijk zodat alles netjes achtergelaten wordt.
Ik wil graag vanuit het bestuur van  SamenZeedijk en vanuit mijn eigen persoon, Remco Kamlag, mijn waardering uitspreken voor zijn harde werk, enthousiasme en volhardendheid. Ton heeft in de afgelopen 2 jaren vele honderden uren werk gestoken in ZeedijkToekomst en SamenZeedijk en heeft daarbij altijd samenwerking en wederzijds respect en begrip als doel en richtlijn gehad.
Ik heb begrip voor zijn keus en hoop en vertrouw er op hem nog vaak als betrokken bewoner te zien op de Zeedijk.. .
Vriendelijke groet,
Remco Kamlag
Voorzitter SamenZeedijk

Een nieuwe uitdaging

Beste buren,

In mijn brief begin april waarin ik mijn aftreden bekend maakte als voorzitter van SamenZeedijk kon u lezen dat ik mij bezig zou gaan houden met een nieuwe taak binnen SamenZeedijk .  Die nieuwe taak is de afgelopen maanden voor u  onduidelijk geweest, maar nu kan een gedeelte daarvan openbaar worden.

Op verzoek van het bestuur van SamenZeedijk ben  ik de mogelijkheden gaan onderzoeken om samen te werken met andere vergelijkbare bewonersorganisaties om zo elkaar te versterken, te ondersteunen maar ook om kennis te delen en te leren van elkaars ervaringen.  Dat onderzoek is inmiddels afgerond en er zijn met verschillende organisaties contacten gelegd en ook afspraken gemaakt om te gaan samenwerken. 
De komende maanden zal hard gewerkt worden aan een stevige basis om met de andere organisaties soepel en effectief te kunnen samenwerken. Namens SamenZeedijk mag ik hieraan bijdragen.  Omdat ook mijn tijd schaars is zal ik mijn bestuurslidmaatschap van SamenZeedijk met ingang van vandaag neerleggen.  Wel zal ik op verzoek van het bestuur nog een paar kleine klusjes doen en blijf ik uiteraard beschikbaar als  adviseur.

Mijn aftreden is volgens plan. Vanaf het moment dat we begonnen met het project Zeedijk Toekomst en vervolgens met SamenZeedijk stond vast dat aan mijn belangrijkste rol en taak ook een houdbaarheidsdatum gekoppeld was. Het is nu verstandig om nog een keer een stap terug te doen.  Ik hoef dat niet opnieuw uit te leggen u kunt het nog nalezen in mijn brief van april j.l.

Met plezier heb ik mij de afgelopen jaren ingezet voor SamenZeedijk.  En ja, ik ben trots op alle positieve reacties en trots op de positieve houding van bijna alle Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Trots ben ik ook op het feit dat het Brugteam en later het bestuur van SamenZeedijk er in geslaagd zijn om een negatieve stemming om te buigen naar een positieve houding.  Trots ben ik ook op alle mensen die hebben bijgedragen aan het project Zeedijk Toekomst en SamenZeedijk. De positieve en constructieve BOB-avonden vond ik een feest!  Bedankt hiervoor!

Tot slot wens ik het  bestuur van SamenZeedijk en alle mensen die zich inzetten voor de Zeedijk, de Ondernemersvereniging / BIZ, de NV Zeedijk en de organisatoren van de Zeedijk evenementen veel succes.

Bedankt voor het vertrouwen. Bedankt voor de samenwerking! Bedankt voor het samen zoeken naar oplossingen voor conflicterende belangen.

Tot ziens!

Brief april 2015>>>

Met vriendelijke groet,

Ton Jacobs
E-mail: Ton Jacobs

3[1]