SamenZeedijk: samenwerking werkt!

SamenZeedijk: Samenwerking werktTwee jaar geleden heeft SamenZeedijk besloten om samenwerking te zoeken met andere vergelijkbare organisaties. We droomden toen van een samenwerking binnen een soort federatie.  SamenZeedijk heeft daarna samen met de stichting de Nachtwacht, die dezelfde droom koesterden, het initiatief genomen voor de oprichting van de Wij-Amsterdam. De federatie van Samenwerkende bewonersorganisaties.  Die organisatie is inmiddels een feit.  Door de Federatie is daarnaast samenwerking ontstaan met het Wijkcentrum, die recent gekozen hebben om zich anders te positioneren.  Het resultaat een mooi samenwerkingsverband! Daar zijn we trots op!

Op een prettige en constructieve manier is de afgelopen weken samengewerkt met de federatie Wij-Amsterdam, een aantal andere niet aangesloten  bewoners organisaties en het Wijkcentrum. Onze conclusie is dat er iets moois aan het opbloeien is. Dat stemt tot onze grote tevredenheid en trots. Samenwerking werkt!

Bedankt vrienden!

Bestuur SamenZeedijk

 

n8w8

 

wijkcentrumwij-Amsterdam

Bedankt Ton en tot snel!

Beste Bewoners, Ondernemers en Buren,

Deze week heeft Ton Jacobs, bestuurslid van het eerste uur van en drijvende kracht achter SamenZeedijk bekend gemaakt dat hij, zoals eerder dit jaar aangekondigd, terug treedt als  bestuurslid van SamenZeedijk. Hij zal zijn expertise en enthousiasme inzetten voor de samenwerking met andere buurt- en bewonersorganisaties in Amsterdam. Daarnaast zal hij nog een aantal zaken afronden voor SamenZeedijk zodat alles netjes achtergelaten wordt.
Ik wil graag vanuit het bestuur van  SamenZeedijk en vanuit mijn eigen persoon, Remco Kamlag, mijn waardering uitspreken voor zijn harde werk, enthousiasme en volhardendheid. Ton heeft in de afgelopen 2 jaren vele honderden uren werk gestoken in ZeedijkToekomst en SamenZeedijk en heeft daarbij altijd samenwerking en wederzijds respect en begrip als doel en richtlijn gehad.
Ik heb begrip voor zijn keus en hoop en vertrouw er op hem nog vaak als betrokken bewoner te zien op de Zeedijk.. .
Vriendelijke groet,
Remco Kamlag
Voorzitter SamenZeedijk

Een nieuwe uitdaging

Beste buren,

In mijn brief begin april waarin ik mijn aftreden bekend maakte als voorzitter van SamenZeedijk kon u lezen dat ik mij bezig zou gaan houden met een nieuwe taak binnen SamenZeedijk .  Die nieuwe taak is de afgelopen maanden voor u  onduidelijk geweest, maar nu kan een gedeelte daarvan openbaar worden.

Op verzoek van het bestuur van SamenZeedijk ben  ik de mogelijkheden gaan onderzoeken om samen te werken met andere vergelijkbare bewonersorganisaties om zo elkaar te versterken, te ondersteunen maar ook om kennis te delen en te leren van elkaars ervaringen.  Dat onderzoek is inmiddels afgerond en er zijn met verschillende organisaties contacten gelegd en ook afspraken gemaakt om te gaan samenwerken. 
De komende maanden zal hard gewerkt worden aan een stevige basis om met de andere organisaties soepel en effectief te kunnen samenwerken. Namens SamenZeedijk mag ik hieraan bijdragen.  Omdat ook mijn tijd schaars is zal ik mijn bestuurslidmaatschap van SamenZeedijk met ingang van vandaag neerleggen.  Wel zal ik op verzoek van het bestuur nog een paar kleine klusjes doen en blijf ik uiteraard beschikbaar als  adviseur.

Mijn aftreden is volgens plan. Vanaf het moment dat we begonnen met het project Zeedijk Toekomst en vervolgens met SamenZeedijk stond vast dat aan mijn belangrijkste rol en taak ook een houdbaarheidsdatum gekoppeld was. Het is nu verstandig om nog een keer een stap terug te doen.  Ik hoef dat niet opnieuw uit te leggen u kunt het nog nalezen in mijn brief van april j.l.

Met plezier heb ik mij de afgelopen jaren ingezet voor SamenZeedijk.  En ja, ik ben trots op alle positieve reacties en trots op de positieve houding van bijna alle Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Trots ben ik ook op het feit dat het Brugteam en later het bestuur van SamenZeedijk er in geslaagd zijn om een negatieve stemming om te buigen naar een positieve houding.  Trots ben ik ook op alle mensen die hebben bijgedragen aan het project Zeedijk Toekomst en SamenZeedijk. De positieve en constructieve BOB-avonden vond ik een feest!  Bedankt hiervoor!

Tot slot wens ik het  bestuur van SamenZeedijk en alle mensen die zich inzetten voor de Zeedijk, de Ondernemersvereniging / BIZ, de NV Zeedijk en de organisatoren van de Zeedijk evenementen veel succes.

Bedankt voor het vertrouwen. Bedankt voor de samenwerking! Bedankt voor het samen zoeken naar oplossingen voor conflicterende belangen.

Tot ziens!

Brief april 2015>>>

Met vriendelijke groet,

Ton Jacobs
E-mail: Ton Jacobs

3[1]

Onze visie: Elke ondernemer is welkom op de Zeedijk!

Meer diversiteit is altijd leuker! ;-)
Meer diversiteit is altijd leuker! 😉

 

Op onze facebook pagina AllemaalZeedijk  hebben wij gisteren twee nieuwe ondernemers van harte welkom geheten op de Zeedijk.  Namelijk de nieuwe eigenaar van de Engel van Amsterdam en Choco, een nieuwe wafelwinkel.

Op het eerste bericht werd niet gereageerd. Het tweede bericht, welkom Choco, werd door een grootaantal mensen bekeken en maakte veel reacties los. Veel van de reacties waren negatief. Voor SamenZeedijk, de beheerder van deze pagina, reden om toelichting te publiceren.

SamenZeedijk is  een belangenvereniging voor Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Onze missie is een bijdrage leveren aan een prettige Zeedijksamenleving, waar ondernemers, bewoners en buren van de Zeedijk op een prettige en constructieve manier met elkaar omgaan.  Dat kan alleen maar gerealiseerd worden als  we respectvol met elkaar omgaan .Wij verwelkomen  daarom altijd alle nieuwe ondernemers van harte!

De aard van de onderneming maakt ons daarbij niets uit. Natuurlijk is het leuker als het aanbod van winkels, restaurants en cafés divers is.  Maar voor onze missie en visie is dat niet belangrijk. Wij willen vooral een prettige Zeedijksamenleving. Een samenleving waarin  we respectvol met elkaar omgaan en zoeken naar oplossingen voor conflicterende belangen. Een Zeedijksamenleving waarin we rekening houden met elkaar en elkaars belangen.  Uiteraard ook een Zeedijk waar een goed klimaat heerst voor alle ondernemers. Het  aanbod van horeca en detailhandel is nooit divers geweest op de Zeedijk. Maar dat is voor een prettige Zeedijksamenleving ook niet nodig. Op onze website www.allemaalzeedijk  staat een uitgebreid overzicht van alle Zeedijk ondernemingen. De diversiteit is groter dan  menigeen denkt.

SamenZeedijk neemt afstand van opmerkingen die geplaatst zijn over witwassen etc. Dat soort zaken moet eerst bewezen worden.  Wij gaan er altijd van uit dat elke nieuwe ondernemer met goede bedoelingen en door keihard werken een onderneming start op de Zeedijk tot het tegendeel bewezen is.  Een ieder is tenslotte onschuldig tot schuld bewezen is!
Dat er veel te doen is omtrent de wafelwinkelbranche, en een aantal andere winkelformules is bekend. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke ondernemer in deze branches criminele intenties heeft.

De opmerkingen die gemaakt zijn over de NV Zeedijk verbazen ons ook.  De betreffende personen uiten kritiek richting de NV Zeedijk zonder schijnbaar vooraf te onderzoeken of het pand eigendom is van de  NV Zeedijk. Voor de duidelijkheid, de NV heeft verklaard dat dit pand niet door hun verhuurd wordt.

Wij vinden  het een goede ontwikkelingen dat alle bedrijfspanden volledig benut worden en er sinds kort  geen  leegstand meer is.  Dat bewijst dat men vertrouwen heeft in de Zeedijk en dat is een goede ontwikkeling.

 

Bestuur SamenZeedijk i.o

 

SamenZeedijk Missie & visie

 

 

 

Een nieuwe verfrissende volgende stap naar SamenZeedijk

verfrissend

 

Beste Bewoners, Ondernemers en Buren (BOB) van de Zeedijk,

Het project Zeedijk Toekomst loopt nu ruim anderhalf jaar en momenteel worden de stappen gezet om het project een structureel karakter te geven door de oprichting van de vereniging SamenZeedijk. De laatste maanden was het wat stiller rondom het project dan de periode voorheen. Dat kwam enerzijds door een aantal persoonlijke situaties, anderzijds omdat er op de achtergrond toch hard gewerkt werd.  Zonder dat u het merkte is er veel gebeurd.

Met plezier kijk ik terug naar al die prettige, interessante, boeiende en soms pittige gesprekken met alle BOB’s die meegewerkt hebben aan het project. Met optimisme kijk ik vooruit als de uitkomsten van het project gerealiseerd gaan worden.

Nog steeds ben ik net zo optimistisch en positief over het project als een jaar geleden na de eerste BOB-avond. Een paar vervelende incidenten zijn gelukkig niet representatief voor de hele Zeedijk. En duidelijk is dat we er met zijn allen van geleerd hebben.  De meeste BOB’s zijn wat bewuster na gaan denken over elkaars soms conflicterende belangen en dat is een grote winst, want daardoor leg je ook een betere basis voor de toekomst.

De komende maanden wordt er nagedacht over hoe de nieuwe vereniging SamenZeedijk er uit moet gaan zien. Bijvoorbeeld een vereniging alleen voor de Zeedijk, of ook voor de omliggende straten, met hetzelfde gebied als de BIZ-Zeedijk. Bij uitbreiding van ‘ons gebied’ zal ook nog eens nagedacht moeten worden over de naam van de nieuwe vereniging. Dit alles vertraagt de formele oprichting van de vereniging een beetje, maar dat is niet erg.
Ook willen we meer aansluiting met vergelijkbare verenigingen binnen het gebied 1012.  In welke wij1012 logovorm is nog onduidelijk, maar we hebben wel een voorzet gegeven met ons voorstel Wij1012.  (Dit is inmiddels officieel ingediend bij de gemeente)

 

Bij de start van het project Zeedijk Toekomst is door alle betrokkenen bewust gekozen voor één woordvoerder/ project leider. Dat hebben we om praktische en strategische redenen gedaan.
Eén woordvoerder, één boodschap, éen bliksemafleider en één persoon die de andere medewerkers uit de wind zou houden.

houdbaarheidsdatumUnaniem is voor deze opzet gekozen. Iedereen is er zich steeds van bewust geweest dat aan zo’n rol, in een dergelijke project, ook een houdbaarheidsdatum verbonden is.   Het werkt immers alleen tijdelijk en in bepaalde situaties, daarnaast is het niet zonder (persoonlijk) afbreukrisico.
Nu het project Zeedijk Toekomst wordt omgevormd naar een vereniging is het een goed moment om een aantal zaken intern ook te veranderen.  Mijn rol van projectleider / voorzitter van een vereniging in oprichting is daar één van.
Daarom is in september besloten, dat ik vanaf dat moment, gefaseerd een aantal stapjes terug ga doen.  Dat was ook de reden dat Remco op 29 september dagvoorzitter was. Het was voor hem een eerste voorbereiding op een naderende geplande en gewenste rolwisseling.
Beste BOB’s, het moment is gekomen dat het verstandig is om nu openlijk een aantal stapjes terug doen binnen het project. De houdbaarheidsdatum van mijn rol nadert en daarom zal ik het voorzitterschap overdragen aan Remco Kamlag. Het is tevens de start van een nieuwe fase.

Natuurlijk blijf ik betrokken bij het project en de toekomstige vereniging. Het is aan de nieuwe voorzitter om bekend te maken welke taken en rollen ik op mij mag gaan nemen.

Met plezier heb ik aan het project gewerkt, met plezier heb ik mijn rol vervuld. Het gaf energie, FATSOENook al waren er soms moeilijke en zeer vervelende momenten.  Bijna iedereen was steeds positief, helaas zijn er ook een paar dieptepunten geweest. Een handvol mensen zijn echt te ver gegaan en hebben fatsoensnormen ernstig overschreden. Dat laatste was min of meer ook de verwachting bij de start van het project, maar een dergelijk gedrag deugt gewoon niet en moeten we ook niet accepteren! We hebben geconstateerd dat er sprake is van een (structureel) ‘relatie-patroon’. Wie de schoen past trekt hem (weer) aan!

Al die mensen die hebben meegewerkt aan het project op welke wijze dan ook wil ik hartelijk danken. Zoals al eerder gezegd, ik ben nog steeds onder de indruk van al die positieve, mooie en betrokken gesprekken met bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk. Nogmaals hartelijk dank! Dank aan alle medewerkers van het project en dank aan mensen die mij persoonlijk steeds adviseerden en ondersteunden. Dank aan de gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum voor de samenwerking.  Dank aan NV Zeedijk en alle medewerkers. Jullie zijn toppertjes! Ook dank aan onze wijkagenten. Maar vooral dank voor jullie vertrouwen!
Succes Remco

Graag  wil ik mij richten tot mijn opvolger Remco Kamlag.  Remco, we hebben bijna dagelijks  intensief contact gehad, we waren het bijna altijd eens over de missie en visie. Maar we hadden gelukkig ook onze verschillen van inzicht. Prachtig dat we er altijd in geslaagd zijn om deze te overbruggen. Zo hoort dat bij een ‘brugteam’!  Ik heb alle vertrouwen in jou als mijn opvolger en wens jou en de anderen heel veel succes.

Tot ziens!

Met vriendelijke groeten,

Ton