Zeedijk, bevrijding mei 1945

Zeedijk 5 mei 1945

Deze aquarel van Piet Spijker toont hoe de bevrijding op 8 mei 1945 uitbundig gevierd werd op de Zeedijk.

Bevrijding

Op 5 mei 1945 had de Duitse bezetter gecapituleerd. Het betekende voor Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 8 mei trokken Canadese bevrijders via de Berlagebrug Amsterdam binnen. De Amsterdammers waren massaal uitgelopen om de Canadezen te begroeten. Het was het startsein voor de bevrijdingsfeesten, die die hele zomer zouden duren.

Piet Spijker

Piet Spijker maakte een impressionistische aquarel van het bevrijdingsfeest op de Zeedijk, met op de achtergrond de Waag op de Nieuwmarkt. Spijker (1905-1972) was reclametekenaar. Tijdens de oorlog woonde hij aan de Cornelis Krusemanstraat in Zuid. Na de bevrijding tekende hij de feesten in verschillende delen van de stad: op de Dam, het Leidseplein, het Museumplein, en dus de Zeedijk. De tekening geeft de feestelijke sfeer goed weer, met een wirwar van kleur en beweging van vlaggen en dansende mensen.

Schaduw

Er lag wel een schaduw over het bevrijdingsfeest. De dag ervoor, op 7 mei, waren duizenden Amsterdammers al naar de Dam getrokken om de bevrijding te vieren en te dansen bij een draaiorgel. Het feest was veranderd in een bloedbad toen Duitse mariniers opeens het vuur openden op de menigte. Er vielen 22 doden en meer dan honderd gewonden. Veel Amsterdammers waren er bovendien slecht aan toe, na de Hongerwinter, en de omvang van de Jodenvervolging werd na de bevrijding pas goed duidelijk. Bekijk de aquarel in de Beeldbank van het stadsarchief>>>

Een nieuwe verfrissende volgende stap naar SamenZeedijk

verfrissend

 

Beste Bewoners, Ondernemers en Buren (BOB) van de Zeedijk,

Het project Zeedijk Toekomst loopt nu ruim anderhalf jaar en momenteel worden de stappen gezet om het project een structureel karakter te geven door de oprichting van de vereniging SamenZeedijk. De laatste maanden was het wat stiller rondom het project dan de periode voorheen. Dat kwam enerzijds door een aantal persoonlijke situaties, anderzijds omdat er op de achtergrond toch hard gewerkt werd.  Zonder dat u het merkte is er veel gebeurd.

Met plezier kijk ik terug naar al die prettige, interessante, boeiende en soms pittige gesprekken met alle BOB’s die meegewerkt hebben aan het project. Met optimisme kijk ik vooruit als de uitkomsten van het project gerealiseerd gaan worden.

Nog steeds ben ik net zo optimistisch en positief over het project als een jaar geleden na de eerste BOB-avond. Een paar vervelende incidenten zijn gelukkig niet representatief voor de hele Zeedijk. En duidelijk is dat we er met zijn allen van geleerd hebben.  De meeste BOB’s zijn wat bewuster na gaan denken over elkaars soms conflicterende belangen en dat is een grote winst, want daardoor leg je ook een betere basis voor de toekomst.

De komende maanden wordt er nagedacht over hoe de nieuwe vereniging SamenZeedijk er uit moet gaan zien. Bijvoorbeeld een vereniging alleen voor de Zeedijk, of ook voor de omliggende straten, met hetzelfde gebied als de BIZ-Zeedijk. Bij uitbreiding van ‘ons gebied’ zal ook nog eens nagedacht moeten worden over de naam van de nieuwe vereniging. Dit alles vertraagt de formele oprichting van de vereniging een beetje, maar dat is niet erg.
Ook willen we meer aansluiting met vergelijkbare verenigingen binnen het gebied 1012.  In welke wij1012 logovorm is nog onduidelijk, maar we hebben wel een voorzet gegeven met ons voorstel Wij1012.  (Dit is inmiddels officieel ingediend bij de gemeente)

 

Bij de start van het project Zeedijk Toekomst is door alle betrokkenen bewust gekozen voor één woordvoerder/ project leider. Dat hebben we om praktische en strategische redenen gedaan.
Eén woordvoerder, één boodschap, éen bliksemafleider en één persoon die de andere medewerkers uit de wind zou houden.

houdbaarheidsdatumUnaniem is voor deze opzet gekozen. Iedereen is er zich steeds van bewust geweest dat aan zo’n rol, in een dergelijke project, ook een houdbaarheidsdatum verbonden is.   Het werkt immers alleen tijdelijk en in bepaalde situaties, daarnaast is het niet zonder (persoonlijk) afbreukrisico.
Nu het project Zeedijk Toekomst wordt omgevormd naar een vereniging is het een goed moment om een aantal zaken intern ook te veranderen.  Mijn rol van projectleider / voorzitter van een vereniging in oprichting is daar één van.
Daarom is in september besloten, dat ik vanaf dat moment, gefaseerd een aantal stapjes terug ga doen.  Dat was ook de reden dat Remco op 29 september dagvoorzitter was. Het was voor hem een eerste voorbereiding op een naderende geplande en gewenste rolwisseling.
Beste BOB’s, het moment is gekomen dat het verstandig is om nu openlijk een aantal stapjes terug doen binnen het project. De houdbaarheidsdatum van mijn rol nadert en daarom zal ik het voorzitterschap overdragen aan Remco Kamlag. Het is tevens de start van een nieuwe fase.

Natuurlijk blijf ik betrokken bij het project en de toekomstige vereniging. Het is aan de nieuwe voorzitter om bekend te maken welke taken en rollen ik op mij mag gaan nemen.

Met plezier heb ik aan het project gewerkt, met plezier heb ik mijn rol vervuld. Het gaf energie, FATSOENook al waren er soms moeilijke en zeer vervelende momenten.  Bijna iedereen was steeds positief, helaas zijn er ook een paar dieptepunten geweest. Een handvol mensen zijn echt te ver gegaan en hebben fatsoensnormen ernstig overschreden. Dat laatste was min of meer ook de verwachting bij de start van het project, maar een dergelijk gedrag deugt gewoon niet en moeten we ook niet accepteren! We hebben geconstateerd dat er sprake is van een (structureel) ‘relatie-patroon’. Wie de schoen past trekt hem (weer) aan!

Al die mensen die hebben meegewerkt aan het project op welke wijze dan ook wil ik hartelijk danken. Zoals al eerder gezegd, ik ben nog steeds onder de indruk van al die positieve, mooie en betrokken gesprekken met bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk. Nogmaals hartelijk dank! Dank aan alle medewerkers van het project en dank aan mensen die mij persoonlijk steeds adviseerden en ondersteunden. Dank aan de gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum voor de samenwerking.  Dank aan NV Zeedijk en alle medewerkers. Jullie zijn toppertjes! Ook dank aan onze wijkagenten. Maar vooral dank voor jullie vertrouwen!
Succes Remco

Graag  wil ik mij richten tot mijn opvolger Remco Kamlag.  Remco, we hebben bijna dagelijks  intensief contact gehad, we waren het bijna altijd eens over de missie en visie. Maar we hadden gelukkig ook onze verschillen van inzicht. Prachtig dat we er altijd in geslaagd zijn om deze te overbruggen. Zo hoort dat bij een ‘brugteam’!  Ik heb alle vertrouwen in jou als mijn opvolger en wens jou en de anderen heel veel succes.

Tot ziens!

Met vriendelijke groeten,

Ton

 

 

 

 

 

 

 

Herinrichting Munt desastreus voor Nieuwmarktbuurt. Ontbreekt lange termijnvisie van stadsdeelcentrum?

De herinrichting van de Munt heeft grote gevolgen voor de Nieuwmarktbuurt. Volgens schattingen rijden na de herinrichting 30 procent meer auto’s door de Nieuwmarktbuurt. De Bestuurscommissie vindt het ‘jammer maar aanvaardbaar‘.

Verder weigert de Bestuurscommissie, bij monde van Boudewijn Oranje (D66), na te denken over een lange termijnvisie. Reden genoeg om het hele artikel te lezen in het mooie buurtblad OpNieuw. Het zeer interessante  artikel staat op  pagina 29. >>>

 

munt