Gemeente reageert op brief over de Zeedijk

Een aantal weken geleden stuurde ‘onze’ Ton, op persoonlijke titel een brief naar de Burgemeester met als titel:  ‘Het gaat niet goed met de Zeedijk‘.
Bij de Raadsinformatie staat inmiddels een  (concept) reactie. >>>

101 vragen en antwoorden over overlast

Een interessante website van de Politie!  

WAT IS OVERLAST EN WANNEER BEN JE STRAFBAAR?

Buurtbewoners klagen soms over overlast. Bijvoorbeeld dat jongeren veel lawaai maken, hun brommers aan laten staan of troep maken. De politie krijgt ook klachten binnen als er lantaarnpalen kapot worden gemaakt of bushokjes worden vernield. Door overlast kunnen mensen zich onveilig voelen op straat. Lees verder op de website van de Politie >>>

Vraag en antwoord: Nutella geuren @ Zeedijk

vraag-antwoord SamenZeedijk

 

Van een aantal bewoners, kregen we de vraag wat de regels zijn met betrekking tot de chocolade geuren op de Zeedijk, afkomstig van een aantal wafelzaken. Die vraag hebben we uiteraard voorgelegd aan de gemeente Amsterdam.  Hieronder het antwoord.

 

Geur

Bij bedrijfsmatige voedselbereiding kan de ondernemer kiezen uit:

 • het plaatsen van een doelmatige ontgeuringsinstallatie of
 • het plaatsen van een afvoerpijp die voldoende hoog is en die de lucht zoveel mogelijk verticaal uitblaast. (Let op: Voor het installeren van een afvoerpijp is al snel in ieder geval een omgevingsvergunning vereist. Dit kan dus niet zomaar uitgevoerd worden.)

Bij grillen, frituren en bakken in olie of vet is geleide afzuiging door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter verplicht.

 

Doelmatig houdt in:

–          de installatie vangt de geurdragende componenten daadwerkelijk af en maskeert de geur niet met andere stoffen

–          de installatie is geschikt voor de specifieke afgasstroom

–          de installatie is goed gedimensioneerd, zodat de capaciteit is afgestemd op de activiteit

–          de installatie wordt onderhouden, zodat de installatie goed functioneert

 

Maatwerkmogelijkheden geur

Het kan zijn dat de geurbelasting toch te hoog is. Het bevoegd gezag kan in die gevallen een maatwerkvoorschrift inzetten om de geurbelasting te verlagen. Denk hierbij aan:

 • verbetering van de afzuiging
 • verplaatsing van de afvoerpijp
 • gedragsmaatregelen
 • bronafzuiging voor het beperken van diffuse emissies
 • beperken van de geurbelasting op bepaalde tijdstippen

 

Overgangsrecht geur

Voor bedrijven die voor het in werking treden van het Activiteitenbesluit al bestonden geldt speciaal overgangsrecht. De geurvoorschriften van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing. Wel kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opstellen als het bedrijf een aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt.

Vraag & antwoord : Wat is het verschil?

vraag-antwoord SamenZeedijk

 

 

Regelmatig krijgen we de vraag wat het verschil is tussen onze Facebookpagina’s  SamenZeedijk en AllemaalZeedijk.

Antwoord:  Op de Facebookpagina SamenZeedijk publiceren we berichten die uitsluitend bestemd zijn voor onze BOB’s.  Op de Facebookpagina AllemaalZeedijk plaatsen we commerciële en gewone berichten voor vrienden en bezoekers van de Zeedijk. Binnenkort krijgen alle Zeedijkondernemers die dat willen ook een autorisatie voor het plaatsen van berichten.
De websites http://www.AllemaalZeedijk.nl en ChinatownZeedijk.nl horen min of meer bij de bij de Facebookpagina allemaalzeedijk.nl. Vermelding op deze websites is gratis.
Natuurlijk plaatsen we soms een bericht op beide pagina’s. We realiseren ons dat daardoor een overlapping ontstaat.

We zijn echter niet tevreden over het effect van onze informatieberichten. We hebben de ervaring dat we met een papieren nieuwsbrief meer BOB’s kunnen bereiken.  Onze papieren nieuwsbrief zal daarom voortaan elke maand verschijnen. In de nieuwsbrief stellen we dan ook ruimte bescchikbaar voor andere Zeedijk organisaties of BOB’s. We onderzoeken nog de mogelijkheid om elke nieuwsbrief te vertalen naar het Engels en Chinees.

 

Onze visie: Elke ondernemer is welkom op de Zeedijk!

Meer diversiteit is altijd leuker! ;-)
Meer diversiteit is altijd leuker! 😉

 

Op onze facebook pagina AllemaalZeedijk  hebben wij gisteren twee nieuwe ondernemers van harte welkom geheten op de Zeedijk.  Namelijk de nieuwe eigenaar van de Engel van Amsterdam en Choco, een nieuwe wafelwinkel.

Op het eerste bericht werd niet gereageerd. Het tweede bericht, welkom Choco, werd door een grootaantal mensen bekeken en maakte veel reacties los. Veel van de reacties waren negatief. Voor SamenZeedijk, de beheerder van deze pagina, reden om toelichting te publiceren.

SamenZeedijk is  een belangenvereniging voor Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Onze missie is een bijdrage leveren aan een prettige Zeedijksamenleving, waar ondernemers, bewoners en buren van de Zeedijk op een prettige en constructieve manier met elkaar omgaan.  Dat kan alleen maar gerealiseerd worden als  we respectvol met elkaar omgaan .Wij verwelkomen  daarom altijd alle nieuwe ondernemers van harte!

De aard van de onderneming maakt ons daarbij niets uit. Natuurlijk is het leuker als het aanbod van winkels, restaurants en cafés divers is.  Maar voor onze missie en visie is dat niet belangrijk. Wij willen vooral een prettige Zeedijksamenleving. Een samenleving waarin  we respectvol met elkaar omgaan en zoeken naar oplossingen voor conflicterende belangen. Een Zeedijksamenleving waarin we rekening houden met elkaar en elkaars belangen.  Uiteraard ook een Zeedijk waar een goed klimaat heerst voor alle ondernemers. Het  aanbod van horeca en detailhandel is nooit divers geweest op de Zeedijk. Maar dat is voor een prettige Zeedijksamenleving ook niet nodig. Op onze website www.allemaalzeedijk  staat een uitgebreid overzicht van alle Zeedijk ondernemingen. De diversiteit is groter dan  menigeen denkt.

SamenZeedijk neemt afstand van opmerkingen die geplaatst zijn over witwassen etc. Dat soort zaken moet eerst bewezen worden.  Wij gaan er altijd van uit dat elke nieuwe ondernemer met goede bedoelingen en door keihard werken een onderneming start op de Zeedijk tot het tegendeel bewezen is.  Een ieder is tenslotte onschuldig tot schuld bewezen is!
Dat er veel te doen is omtrent de wafelwinkelbranche, en een aantal andere winkelformules is bekend. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke ondernemer in deze branches criminele intenties heeft.

De opmerkingen die gemaakt zijn over de NV Zeedijk verbazen ons ook.  De betreffende personen uiten kritiek richting de NV Zeedijk zonder schijnbaar vooraf te onderzoeken of het pand eigendom is van de  NV Zeedijk. Voor de duidelijkheid, de NV heeft verklaard dat dit pand niet door hun verhuurd wordt.

Wij vinden  het een goede ontwikkelingen dat alle bedrijfspanden volledig benut worden en er sinds kort  geen  leegstand meer is.  Dat bewijst dat men vertrouwen heeft in de Zeedijk en dat is een goede ontwikkeling.

 

Bestuur SamenZeedijk i.o

 

SamenZeedijk Missie & visie

 

 

 

Vragen voor het Brugteam / oprichtingsbestuur SamenZeedijk

Vragen voor het Brugteam / oprichtingsbestuur SamenZeedijk
Vragen voor het Brugteam / oprichtingsbestuur SamenZeedijk

Regelmatig worden ons op straat, telefonisch of via de mail vragen gesteld over het project Zeedijk Toekomst en de oprichting van de BOB vereniging SamenZeedijk.  Een aantal van die vragen, gaan we vanaf deze week online plaatsen met de antwoorden. Iedereen kan nog nieuwe vragen stellen, mail je vraag  naar:  vraag@SamenZeedijk.nl

Alle vragen worden geanonimiseerd  gepubliceerd.

Vragen en antwoorden met betrekking tot onze nieuwsbrief voor ondernemers over de BIZ kun je lezen via deze link >>>

De directeur van de NV Zeedijk antwoordt (4)

Voor de laatste BOB avond konden bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk vragen inzenden voor de directeur van de NV Zeedijk. Vanaf vandaag gaan we de vragen met antwoorden publiceren. Vandaag de laatste serie vragen.

nvZeedijk

 

 1. Waarom zoveel concept-/popupstores, is het de bedoeling dat deze zaken vast worden?

Op dit moment zijn er geen concept/pop-up stores in ons vastgoed. De NVZ eedijkfocust op ondernemers die zich langdurig willen vestigen in dit gebied. Tijdelijke of pop-up stores kunnen in geval van een overgangssituatie voorkomen. Op dit moment bestaat er geen leegstand in het vastgoed van de NVZeedijk.

 

 1. Door internet verdwijnen steeds meer winkels. Ook in Amsterdam. De detailhandel heeft het op de Zeedijk zeer moeilijk. De angst van bewoners is dat de Zeedijk daardoor nog meer horeca krijgt. Wat is het beleid?
  Is het niet verstandig om panden samen te voegen op de Zeedijk, zodat ze aantrekkelijker worden voor ondernemers? Een aantal winkeltjes en restaurants zijn veel te klein.

  De  NV Zeedijk vindt dat er voldoende horeca is in het gebie Zeedijk en omstreken. Zij zal dan ook niet meer horeca toelaten in haar panden. Sowieso laat het bestemmingsplan dit ook niet toe.

Wat betreft samenvoegen van panden zie ook het antwoord op vraag 10. De NV Zeedijk probeert binnen het historische concept van de  binnenstad te blijven. Hierdoor maken we gebruik van de charme van de veelal kleine panden.

 

 1. De ruimte tussen de voorzetramen is vaak vuil en de rubbers van die ramen zijn versleten. Dat schoonmaken is een lastige technische klus. Kan de NV dat niet periodiek doen?  Bij voorkeur gratis of als onderdeel van het service contract. 

 

Zoals alle panden verschillend zijn, zijn ook alle ramen verschillend. Daarom is onderhoud en schoonmaak ook overal verschillend. Net zoals bij periodiek onderhoud kunnen huurders hiervoor contact opnemen met onderhoud@nvzeedijk.nl. We kunnen dan gezamenlijk kijken naar deze situatie.

 

 

 1. Kan de NV geen mantelcontract afsluiten met de ramenwasser? Dat wordt dan goedkoper voor de bewoners. Kosten onderdeel maken van de servicekosten.

Als ‘schoon’ goedkoper kan dan werkt de NVZeedijk  daar graag aan mee. Voorstellen van huurders omtrent ramen wassen van de woningen  zijn daarom van harte welkom. Tot op heden nemen we het niet mee in de servicekosten, mocht dit mogelijk  zijn dan is dit bespreekbaar.

 1. Voor de verlichting in het trappenhuis worden kosten in rekening gebracht. Voor ons trappenhuis in het totaal 250 euro. Dat komt omdat de lampen altijd branden. Kan dat niet anders?

Verlichting van het trappenhuis wordt in de servicekosten berekend. Op de verlichting van sommige trappenhuizen is een timer of bijvoorbeeld ledverlichting mogelijk. De NVZeedijk  staat hier voor open. Ook hiervoor kan contact worden opgenomen met onderhoud@nvzeedijk.nl.