Rectificatie persbericht

In de hectiek die ontstond na de uitspraak van de rechter is een onjuistheid geslopen in het verstuurde persbericht. Daarin is niet vermeld dat kort voor verzending de organisatie van de Europride  Zeedijk heeft laten weten dat de bewoners allemaal een toegangspas / -bandje in de bus krijgen.  Het spijt ons dat we dit niet meer  verwerkt hebben in het persbericht. Het is het gevolg van een interne communicatie foutje. We bieden daarvoor onze excuses aan met name aan de Europride organisatie Zeedijk.
Wij zijn blij dat de organisatie voor deze oplossing gekozen heeft.

Bestuur SamenZeedijk

Sorry

Uitspraak rechter: Bewoners op de 2e plaats!

Vanmiddag heeft de rechter uitspraak gedaan met betrekking tot  de Gaypride. Direct na de uitspraak heeft SamenZeedijk het onderstaande persbericht  verstuurd.

SamenZeedijk gaat zich zeker nog beraden en nadenken over vervolgstappen. Dinsdag is de hoorzitting met betrekking tot de ingediende bezwaarschriften bij de gemeente.  De uitspraak daarvan komt pas na de Gaypride.
We blijven zoeken naar oplossingen voor conflicterende belangen. Daarnaast blijven we stimuleren dat mensen op de Zeedijk meer rekening met elkaar moeten houden. de evenementen.

Inmiddels is met de Gaypride organisatie Zeedijk afgesproken dat er op korte termijn overleg komt. Verder hebben ze ingestemd met een soort pasjessysteem voor de bewoners, maar de details zijn nog niet besproken.

Persbericht SamenZeedijk over uitspraak rechter Europride Zeedijk 2016

Uitspraak rechter inzake Europride

 

 

Wat een rotdag voor de Zeedijk!

KnipselBijna drie jaar geleden zijn we gestart met het project Zeedijk Toekomst wat uiteindelijk eindigde in de oprichting van SamenZeedijk.  De aanleiding was de verschrikkelijk geëscaleerde burenruzie tijdens de Gaypride aan de kop van de Zeedijk. Iedereen sprak er schande van.  Iedereen riep: ‘er moet iets veranderen!’

Drie jaar lang is nu gewerkt aan het zoeken van oplossingen voor conflicterende belangen samen met Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Drie jaar lang is daar hard aan gewerkt.  BOB-avonden, enquêtes, interviews en nog veel meer initiatieven om te komen tot een oplossing.  Compromis oplossingen zijn gevonden met steun van Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.   Nog geen handvol ondernemers trekt zich van dit alles niets aan en negeert de uitkomsten omdat men nog meer wil verdienen aan het evenement. Respect voor de uitkomsten van het project ontbreekt volledig. Respect ontbreekt voor de bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk.
Voor SamenZeedijk is dat onaanvaardbaar.  Het gaat echt niet ten koste van de beleving als de muziek een paar decibel lager staat.  Een paar extra speakers kunnen dat goed opvangen.  Maar de veiligheidsrisico’s zijn voor SamenZeedijk onaanvaardbaar bij een stijgend aantal bezoekers. Er is een vergunning aangevraagd voor maar liefst 3000 bezoekers alleen al in het eerste gedeelte van de Zeedijk.  Dat zijn er te veel en bij een calamiteit neem je dan te grote risico’s.  De steegjes zijn geen geschikte vluchtroute, ze zijn te smal en met veel te veel gevaarlijke obstakels. Vluchtende mensen zullen dan struikelen met alle gevolgen van dien.
Het is toch vreemd dat vorig jaar de straat om veiligheidsredenen helemaal werd afgesloten en dat er dit jaar opeens 1000 bezoekers extra op de Zeedijk mogen!? 

SamenZeedijk is daarnaast van mening dat bewoners ten alle tijde hun woning makkelijk moeten kunnen bereiken via de kortste weg. Daarvoor is een pasjessysteem noodzakelijk.  De organisatie moet die wat ons betreft huis aan huis bezorgen.

Wat een verschrikkelijke rotdag, dat we na drie jaar zoeken naar oplossingen voor conflicterende belangen vandaag toch een uitspraak moeten vragen aan de rechter.

De gang naar de rechter maken we met het schaamrood op de kaken. Schaamte omdat het niet gelukt is. Maar wel met de overtuiging dat we dit moeten doen in uw en ons belang en om uw en onze veiligheid. Maar ook de veiligheid van al die bezoekers die gezellig willen komen feesten op de Zeedijk.

Helaas het is niet anders. Wat een rotdag!

SamenZeedijk blijft beschikbaar om met de organisatie van de Gaypride van gedachten te wisselen over de Gaypride 2016 op zeer korte termijn.  De deur stond, staat en zal altijd blijven open staan voor overleg met alle betrokken partijen. Dat mag u van ons verwachten, maar zo kent u ons immers ook!

De pleitnota van de samenwerkende bewonersorganisaties >>>

Ton tijdelijk terug in bestuur SamenZeedijk

Na de zomervakantie informeren wij u over onze nieuwe doelstellingen, maar nu al is het duidelijk dat de komende maanden de werkdruk voor ons bestuur fors zal toenemen. Onze ambities kunnen alleen gerealiseerd worden als daar tijd voor beschikbaar is. Daarom heeft het bestuur unaniem besloten om een beroep op oud-voorzitter Ton Jacobs te doen om het bestuur nog eens voor een korte periode te versterken. Wij hebben Ton gevraagd om zich
bezig te houden met een aantal projecten. Vanuit de aard van onze plannen is het handiger dat hij daarbij kan functioneren als bestuurslid, zeker omdat hij soms SamenZeedijk officieel zal moeten kunnen vertegenwoordigen.

Ton tijdelijk terug bij SamenZeeijk
Ton tijdelijk terug bij SamenZeeijk

De betrokkenheid van onze oud-voorzitter bij de Zeedijk is nog steeds groot. Ook na zijn aftreden als bestuurslid van SamenZeedijk heeft hij een paar interessante voorstellen gelanceerd, in het belang van de Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.
Bijvoorbeeld een aantal voorstellen met betrekking tot het afval.  Mede door zijn vasthoudendheid is er inmiddels een brug vernoemd naar Bet van Beeren, zoals u deze week kon lezen en ook in het AT5 nieuws kon zien. Dat Ton’s hart ook nog steeds bij SamenZeedijk ligt blijkt uit zijn positieve reactie.  Het bestuur is dan ook zeer verheugd met zijn tijdelijke terugkeer.

 

Enkele fraaie voorstellen en acties van Ton op persoonlijke titel:

Voorstel (bedrijfs) afval 

Een nieuwe bestemming voor de thans afgesloten Sint Thomassteeg?

Bet van BeerenBrug

 

Welkom terug Ton