Grootste investeerders Gaypride Zeedijk zijn de BOB’s!!!

Waarom SamenZeedijk niet mag en niet kan instemmen met de afgegeven  vergunning voor de EuroPride / Gaypride Zeedijk.

Binnenkort is het drie jaar geleden dat op de zeedijk het project zeedijk Toekomst van start ging.  Dat was kort na de Gaypride, waarbij opnieuw een burenconflict volledig escaleerde.
De oorzaak : conflicterende belangen en overlast. Politie interventie en zelfs bescherming was nodig. Verschrikkelijke videobeelden hiervan werden op internet duizenden keren bekeken….

Oplossingen zoeken voor conflicterende belangen tussen Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk werd dan ook de doelstelling van het project Zeedijk Toekomst. Een project waarvoor lef  en uithoudingsvermogen nodig was.
Als de belangen van partijen conflicterend zijn, dan is het vinden van een oplossing altijd lastig.  Een compromis is dan meestal het maximale haalbare.

In het kader van het project Zeedijk Toekomst zijn veel Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk  (BOB) geïnterviewd. Iedereen, Bewoners, Ondernemers en buren  kon zich  hiervoor aanmelden. Die interviews gingen over de sterke en zwakke punten, en over kansen en bedreigingen.
Aan de hand van de resultaten heeft de projectgroep een aantal voorstellen uitgewerkt. Voorstellen ter verbetering van de leefbaarheid, maar vooral voorstellen  waarbij rekening werd gehouden met de diverse conflicterende belangen. Brugvoorstellen.

Tijdens BOB avonden werden de voorstellen gepresenteerd en later in workshops besproken. Alle opmerkingen suggesties en voorstellen zijn verwerkt om vervolgens weer  aangepaste voorstellen te kunnen presenteren. Online kon daar iedereen weer op reageren. Alle BOB’s!! Ongeveer 10 keer is gevraagd om imput.
De avonden waren een groot succes, omdat ze positief en creatief verliepen. Dat was voorheen wel anders, dan was de sfeer altijd grimmig…

Het was een zorgvuldig proces waaraan veel BOB’s een goede inhoudelijke bijdrage hebben geleverd.  Een basis is toen gelegd voor een prettige Zeedijksamenleving.  Daarom is  later besloten om het tijdelijk project permanent te maken onder de naam SamenZeedijk. SamenZeedijk, omdat we een samenleving immers samen maken! Samen door rekening te houden met elkaars soms conflicterende belangen. Om verder te kijken dan alleen naar het eigen belang. Een organisatie voor voor zowel Bewoners, Ondernemers als Buren van de Zeedijk, om zo eenzijdige standpunten te voorkomen. (zie onze missie en visie)missie en visie

Gaypride

De Gaypride was en is al jaren een veel besproken onderwerp op de Zeedijk. Het heeft veel impact voor alle Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Zeer winstgevend voor een aantal ondernemers, maar voor de meeste ondernemers  is het een dag met minder omzet. Voor bewoners kan het feest zijn, maar anderen ervaren het als zware overlast. Bewoners vluchten van de Zeedijk af om te ontkomen aan het hoge aantal decibels.
Het Brugvoorstel Gaypride wat door ons gepresenteerd is, houdt rekening met alle belangen. Het is uiteraard een compromis.   Een paar ondernemers gaan er minder door verdienen, maar lopen veel minder financieel risico, andere gaan echter meer omzet maken. Voor de bewoners betekent het minder piek-overlast, maar wel twee weken uitgewaaierde terrasjes.  Het plan voorziet in een ander verdienmodel, maar geeft nog steeds een leuk tintje aan het feest en is tevens een goede promotie van de Zeedijk. De Zeedijk is immers veel meer dan een evenementen straat. (zie allemaalZeedijk.nl en    ChinaTownZeedijk.nl

Brugvoorstellen SamenZeedijkHelaas is het plan nooit uitgevoerd. Ondanks diverse uitnodigingen is er nooit serieus met de organisatie van de Gaypride Zeedijk over gesproken. Dat is jammer, omdat anderen er wel serieus op gereageerd hebben.  En het grappige is dat het nu min of meer is overgenomen door de Regulierdwarsstraat
Het verminderen van overlast tijdens evenementen is een van de speerpunten van SamenZeedijk. Daarom is vorig jaar een Zeedijkreferendum (BOB-raadpleging) georganiseerd over het verminderen van het aantal decibels tijdens de evenementen.  Het voorstel kreeg veel steun. Het ging om een pilot.
Een proef om zo te kijken of de evenementen voor de Zeedijk behouden kunnen blijven op een manier waarop iedereen het als prettig ervaart. De evenementen dienen immers voor iedereen een feest te zijn.

Maar helaas durfden de organisatoren van de Zeedijk evenementen geen duidelijk gebaar te maken naar de andere Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.

Uit de vergunningsaanvraag voor de Gaypride Zeedijk 2016 is gebleken dat men het evenement nog groter wilde maken. SamenZeedijk vindt dat hierdoor onveilige en ongewenste situaties ontstaan. Daarnaast bleek uit de aanvraag niet dat men het aantal decibels vrijwillig wilde verminderen.  De belangen van de andere bewoners en ondernemers zijn te veel naar de achtergrond gedrukt. Ons inziens genegeerd.

SamenZeedijk heeft daarom gemeend om samen met andere bewonersorganisaties, onder aanvoering van het wijkcentrum en de federatie van Samenwerkende bewonersorganisates, Wij-Amsterdam, bij de gemeente Amsterdam haar zienswijze over de vergunningsaanvraag te moeten indienen.

Wij hebben dat gedaan omdat het evenement voor de Zeedijk te groot is geworden, maar vooral omdat de organisatie schijnbaar de input van veel BOB’s tijdens het project Zeedijk Toekomst en het referendum onvoldoende serieus wil nemen.
Een paar kleine veranderingen zijn doorgevoerd. Maar die zijn vooral het gevolg van  stijgende bezoekersaantallen.

Wij zijn van mening dat evenementen op de Zeedijk behouden kunnen blijven, maar dat deze geen recht zijn van een handvol ondernemers, maar een gift van alle BOB’s  van de Zeedijk. Die leveren immers de grootste investering met als rendement veel overlast.

Natuurlijk wil SamenZeedijk nog altijd blijven meedenken over  een andere concept voor de evenementen. De deur stond, staat en zal zal altijd blijven openstaan voor overleg met alle betrokken partijen!  Dat mag u van ons verwachten, maar zo kent u ons immers ook!

Bestuur SamenZeedijk

 

unlike

PvdA wil geen pretpark020

Een mooi artikel vandaag in het Parool. Jammer dat er nog ontbreekt hoe de overlast verder teruggedrongen kan worden. SamenZeedijk heeft hiervoor een aantal voorstellen bij de stadsbestuur ingediend, maar helaas nog geen reactie ontvangen.  (Verminderen van het aantal decibels bij (Zeedijk) evenementen en minimaal 5,5 miljoen structureel extra voor handhaving)

pvda

Lees ook:

  1. SamenZeedijk, claimt AIRBNB miljoenen voor handhaivng
  2.  Uitslag Zeedijkreferendum wil minder lawaai tijdens evenementen zoals Koningsnacht, Koningsdag, Hartjesdagen en Gaypride

 

Tip:
Tip lees het Parool!

Alle stemmen tellen! @ Zeedijk

stemmen tellen BOB raadpleging

 

De BOB-raadpleging proef afvaltijden Zeedijk loopt tot zondag 21 juni aanstaande.  Maandag 22 juni worden alle stemmen geteld om 17.00 uur. Natuurlijk is dat een openbare bijeenkomst. Bewoners, Ondernemers en Buren (BOB’s) van de zaak die hierbij aanwezig willen zijn kunnen zich hiervoor aanmelden. Dat kan via het aanmeldformulier.
Het tellen van de stemmen begint om 17.00 uur en een kwartier later is er een voorlopige uitslag.  Bij de voorlopige uitslag is dan nog geen controle gedaan op de geldigheid van de stemmen.

De exacte locatie maken we deze week ook nog bekend op deze website en de facebookpagina SamenZeedijk.

Leuk dat er flink gediscussieerd is over het voorstel om een proef te nemen met de afvaltijden. Die discussie zijn uiteraard ook de bedoeling bij onze BOB-raadpleging.

BOB-raadpleging SamenZeedijk:

Samen keuzes maken en rekening houden met elkaars soms conflicterende belangen.
De Zeedijk werkt samen aan oplossingen!
Juist, daarom SamenZeedijk!

 

BOB, doe jij ook mee?
BOB, doe jij ook mee?

100 procent opkomst bij BOB-raadpleging Zeedijk?

Gisteren maakten wij bekend dat alle Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk aankomend weekend het ‘stembiljet’ ontvangen voor de BOB-raadpleging ‘proef huisvuilophaaltijden’.

Een populair bericht op facebook, maar ook op onze website. ( die lag zelfs even ‘plat’ door te veel bezoekers) Leuk!

Als zoveel mensen het een interessant bericht vinden, dan halen we misschien wel een  100 % procent opkomst bij de BOB-raadpleging….

droom-590x429[1]

Knipsel

SamenZeedijk is ook samen keuzes maken!
Dus een BOB-raadpleging!
Ons eigen Zeedijk referendum!

De Zeedijk gaat de komende weken naar het ‘stembureau’!

digitaal stemmen

 

Komend weekend ontvangen alle Bewoners, Ondernemers en Buren (BOB) van de Zeedijk het stembiljet voor de BOB-raadpleging over het nemen van een proef met andere huisvuilophaaltijden. Nu wordt op maandag en donderdag omstreeks 18.00 uur het huisvuil opgehaald.  Het voorstel is om gedurende drie maanden een proef te nemen met andere ophaaltijden, namelijk ’s ochtends tussen 9.00 u en 10.00 uur.  Het afval mag dan worden aangeboden vanaf 6.30 uur.  (met strengen handhaving!)

Bij het stembiljet zit uiteraard  een nieuwsbrief met aanvullende informatie.
De BOB’s hebben dan tot 20 juni 2015 de tijd om online met elkaar te discussiëren over het voorstel en om een stem uit te brengen. De BOB-raadpleging is digitaal. Iedereen kan dus thuis met behulp van een PC of smartphone stemmen.

Wil je meer weten over de BOB-raadpleging, kijk dan elders op deze website.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

VERKIEZINGEN-STEMMEN-2006