Duidelijke uitslag BOB-raadpleging evenementen

De stemmen van de BOB-raadpleging zijn geteld. Een overtuigende meerderheid steunt het Brugvoorstel evenementen.

Doordat iedereen ook nog een toelichting kon geven op zijn of haar stem, is nog wel een diepere analyse noodzakelijk.  Dat gaan we de komende dagen doen.

De volgende week  zal SamenZeedijk meer informatie geven over de uitslag van de BOB-raadpleging.  Daarna worden alle betrokken partijen, inclusief de gemeente Amsterdam, uitgenodigd om de uitslag te bespreken.

SamenZeedijk gaat binnenkort ook het instrument BOB-raadpleging evalueren.  Op een aantal punten zijn zeker nog verbeteringen mogelijk.  O.a. zal nog eens overwogen worden of we de nieuwsbrieven ook gaan vertalen naar het Engels en / of Chinees. Suggesties zijn en blijven welkom!

De keuze is duidelijk! MEER feest en MINDER overlast.