Regels voor de afvalinzameling op de Zeedijk

Informatie van de Gemeente Amsterdam

Er zijn regels die gericht zijn op een schone omgeving. Sommige van die regels zijn onvoldoende bekend. We hebben ze daarom op dit papier gezet.

Afval op straat zetten Bedrijven moeten hun afval scheiden, zodat herbruikbaar afval apart ingezameld wordt. Glas en papier moeten in ieder geval gescheiden worden.

Er mag geen afval op straat staan. Het afval moeten binnen het bedrijf blijven totdat het opgehaald wordt. Behalve:

1. Als het huishoudelijk afval ingezameld wordt.

Het huishoudelijk afval wordt op de Zeedijk door de gemeente ingezameld op maandagavond en donderdagavond. Het afval mag dan vanaf 17.00 uur op straat worden gezet, niet eerder.

De vuilniswagen komt omstreeks 18.00 uur. Bedrijfsafval mag gedurende deze tijd op straat staan, maar moet weer van straat als de huisvuilwagen langs is geweest.

2. Elke andere dag dan maandag en donderdag van 06.00 tot 09.00 en van 18.00 tot 21.00. Mits het in die tijd wordt opgehaald door een commerciële inzamelaar. Rolcontainers moeten na de inzameling direct weer van straat worden gehaald.

Afval meegeven aan de gemeente

Bedrijven mogen hun afval op straat zetten op maandag en donderdag van 17.00 tot 18.00, als zij belasting betalen voor het inzamelen van hun afval. Ze mogen dan niet meer dan 9 zakken van 44 liter per week aanbieden. Een zak mag niet meer wegen dan 8 kilogram.

Als bedrijven meer afval hebben dan 9 zakken van 44 liter per week, moeten ze een contract afsluiten met de gemeente of een andere commerciële afvalinzamelaar.

Als bedrijven een contract hebben met de gemeente, staat in hun contract wanneer het afval opgehaald wordt. Ze mogen het op maandag en donderdag alleen op straat zetten zolang het huishoudelijk afval op straat staat. Op de andere dagen mag het afval van 06.00 tot 09.00 en van 18.00 tot 21.00 op straat staan, mits het daar staat om opgehaald te worden door een commerciële inzamelaar.

Zeedijk zondag ochtend. 19 juni
Opruimen dus!

Schoonhouden rond de zaak Een ondernemer is verplicht om binnen 25 meter rond zijn zaak de ruimte schoon te houden. Als u eten of drinken verkoopt, bent u verplicht om binnen 25 meter rond uw zaak het afval afkomstig van uw zaak op te ruimen.

Elk uur de stoep vegen of gewoon een asbak buiten zetten voor de klanten?
Elk uur de stoep vegen of gewoon een asbak buiten zetten voor de klanten