Regels voor de afvalinzameling op de Zeedijk

Informatie van de Gemeente Amsterdam

Er zijn regels die gericht zijn op een schone omgeving. Sommige van die regels zijn onvoldoende bekend. We hebben ze daarom op dit papier gezet.

Afval op straat zetten Bedrijven moeten hun afval scheiden, zodat herbruikbaar afval apart ingezameld wordt. Glas en papier moeten in ieder geval gescheiden worden.

Er mag geen afval op straat staan. Het afval moeten binnen het bedrijf blijven totdat het opgehaald wordt. Behalve:

1. Als het huishoudelijk afval ingezameld wordt.

Het huishoudelijk afval wordt op de Zeedijk door de gemeente ingezameld op maandagavond en donderdagavond. Het afval mag dan vanaf 17.00 uur op straat worden gezet, niet eerder.

De vuilniswagen komt omstreeks 18.00 uur. Bedrijfsafval mag gedurende deze tijd op straat staan, maar moet weer van straat als de huisvuilwagen langs is geweest.

2. Elke andere dag dan maandag en donderdag van 06.00 tot 09.00 en van 18.00 tot 21.00. Mits het in die tijd wordt opgehaald door een commerciële inzamelaar. Rolcontainers moeten na de inzameling direct weer van straat worden gehaald.

Afval meegeven aan de gemeente

Bedrijven mogen hun afval op straat zetten op maandag en donderdag van 17.00 tot 18.00, als zij belasting betalen voor het inzamelen van hun afval. Ze mogen dan niet meer dan 9 zakken van 44 liter per week aanbieden. Een zak mag niet meer wegen dan 8 kilogram.

Als bedrijven meer afval hebben dan 9 zakken van 44 liter per week, moeten ze een contract afsluiten met de gemeente of een andere commerciële afvalinzamelaar.

Als bedrijven een contract hebben met de gemeente, staat in hun contract wanneer het afval opgehaald wordt. Ze mogen het op maandag en donderdag alleen op straat zetten zolang het huishoudelijk afval op straat staat. Op de andere dagen mag het afval van 06.00 tot 09.00 en van 18.00 tot 21.00 op straat staan, mits het daar staat om opgehaald te worden door een commerciële inzamelaar.

Zeedijk zondag ochtend. 19 juni
Opruimen dus!

Schoonhouden rond de zaak Een ondernemer is verplicht om binnen 25 meter rond zijn zaak de ruimte schoon te houden. Als u eten of drinken verkoopt, bent u verplicht om binnen 25 meter rond uw zaak het afval afkomstig van uw zaak op te ruimen.

Elk uur de stoep vegen of gewoon een asbak buiten zetten voor de klanten?
Elk uur de stoep vegen of gewoon een asbak buiten zetten voor de klanten

Voorstellen (bedrijfs-) afval Zeedijk. Herinvoering Ratelaar?

Er wordt op de Zeedijk veel gesproken over het (bedrijfs-) afval en zwerfvuil.  Diverse bewoners hebben zelfs ratten gesignaleerd.  Het probleem is niet nieuw. Het speelt al enkele jaren en we hebben zelfs een BOB-raadpleging georganiseerd om een proef te nemen met andere afvaltijden. De gemeente heeft dat voorstel afgewezen, en onderneemt verder nauwelijks actie.  Een paar ondernemers zijn wel aangesproken op hun gedrag.
Onze oud voorzitter, Ton Jacobs,   heeft onlangs een voorstel ingediend om het bedrijfsafval te verzamelen in de afgesloten Sint Thomassteeg.  Enkele dagen geleden heeft hij  bij de gemeente nog een paar aanvullende voorstellen ingediend die wij u niet willen onthouden.  Ton heeft deze voorstellen uiteraard allemaal op persoonlijke titel ingediend.  SamenZeedijk gaat ze intern nog bespreken. Maar eerst ontvangen wij graag uw reacties en voorstellen.  Deze kunt u mailen naar :  bestuur@SamenZeedijk.nl

Hieronder een gedeelte van zijn brief:

afval1 afval2

Lees ook:
Bedrijfsafval verzamelen in de Sint Thomassteeg

Artikel over de Ratelman >>>

ratelman

Bestuurscommissie Centrum spreekt over vervuiling Zeedijk

Dinsdag a.s. staat op de agenda van de bestuurscommissie een ontvangen brief over de de vervuiling van de Zeedijk door. Bij de brief zijn een aantal foto’s gevoegd.
SamenZeedijk hoopt dat dit voor het stadsdeel aanleiding is om in  actie te ondernemen.  SamenZeedijk roept nogmaals alle bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk op om mee te werken aan een schone Zeedijk.

De brief en foto’s >>>>

Agenda vergadering Bestuurscommissie >>>

Knipsel