Toezeggingen Burgemeester stellen teleur

Zoals Burgemeester van der Laan eerder heeft toegezegd heeft,  is hij vandaag met een schriftelijke reactie gekomen  op de bezwaren van bewoners & bewonersorganisaties met betrekking tot de Europride.  Zoals bekend wil SamenZeedijk een uitspraak van de rechter.

Positief is dat er meer handhavingscapaciteit wordt toegezegd. In zijn brief gaat de Burgemeester niet in op de veiligheidsrisico’s tijdens de Europride op de Zeedijk en hij vermindert daarnaast niet het maximale aantal toegestane decibels.

De komende dagen gaat SamenZeedijk in overleg met de andere bewonersorganisaties of we vasthouden aan de gang naar de rechter.  SamenZeedijk hoopt vooral op vrijwillige aanpassing van de plannen door de Gayrpide organisatie van de ZeedijkEen Zeedijksamenleving maken we immers samen!

SamenZeedijk blijft beschikbaar om hierover met de organisatie van de Gaypride van gedachten te wisselen op zeer korte termijn.  De deur stond, staat en zal altijd blijven open staan voor overleg met alle betrokken partijen. Dat mag u van ons verwachten, maar zo kent u ons immers ook!

 

De brief van de Burgemeester>>>

Brief toezeggingen burgemeester EuroPride

 

events-gaypride2015[1]

We vragen het aan de rechter…. (Europride / Gaypride Zeedijk)

SamenZeedijk heeft als doelstelling het zoeken naar oplossingen voor conflicterende belangen. Daar is veel tijd en energie in gestopt. Veel zogenaamde brugvoorstellen zijn uitgewerkt, samen met Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Samen hebben we gezocht naar oplossingen voor die conflicterende belangen.  Zo is het ook het Brugvoorstel Gaypride tot stand gekomen. Samen met Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.Brugvoorstellen SamenZeedijk

Helaas zien we nog niet genoeg van het brugvoorstel terug in de plannen voor de Europide, het evenement wordt nog groter.  Een nog groter feest met meer bezoekers en meer overlast voor de andere Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  SamenZeedijk maakt zich ernstige zorgen over het aantal bezoekers, die er volgens de inmiddels verstrekte vergunning,  mogen komen. Wij denken dat er veiligheidsrisico’s worden genomen.

BOB-raadplegingZeedijkDaarnaast kan en mag SamenZeedijk niet accepteren dat het maximaal aantal decibels niet wordt verminderd conform de uitkomsten van het gehouden Zeedijk referendum.

 

 

 

 

Bezwaarprocedure niet zinvol

Gemeenteraad
Een bezwaarschrift is door de opstelling van de gemeente niet meer zinvol

Graag had SamenZeedijk formeel in bezwaar gegaan bij de gemeente Amsterdam. Maar de gemeente heeft gekozen voor een procedure waarbij dat onmogelijk is. Over ingediende bezwaarschriften wordt pas na afloop van de Europide / Gaypride een beslissing genomen. De hoorzittingen zijn op 26 juli.  Wij zijn van mening dat dit op zijn minst niet fraai is.  Zeker omdat veel bewoners de basiskosten van een juridische procedure niet zelf kunnen bekostigen.
Omdat het in bezwaar gaan min of meer niet meer mogelijk is, heeft SamenZeedijk besloten om samen met andere bevriende organisaties de rechter om een oordeel te vragen.

Uiteraard willen wij nog altijd in gesprek gaan met de gemeente en de organisatie van de EuroPride /Gaypride Zeedijk.

De deur stond, staat en zal zal altijd blijven openstaan voor overleg met alle betrokken partijen!
Dat mag u van ons verwachtenmaar zo kent u ons immers ook!

De deur staat altijd open bij SamenZeedijk!

SamenZeedijk naar de bestuursrechter in verband het verstrekken vergunnning Europride?

SamenZeedijk naar de rechter?Gisteren publiceerde SamenZeedijk haar visie op de de verstrekte vergunning van de Gaypride / Europride  en het feit dat een aantal ondernemers zich weinig lijken aan te willen trekken van de uitkomsten van het project Zeedijk Toekomst.
Het twee jaar gelden gelanceerde  Brugvoorstel Gaypride Zeedijk wordt opnieuw compleet genegeerd.
SamenZeedijk kan samen met een aantal bewoners een bezwaarschrift indienen, maar dat heeft voor dit jaar geen effect bestuursrechtmeer. Indieners van een bezwaarschrift zijn uitgenodigd voor de hoorzitting van 26 juli en en er komt vermoedelijk geen uitsprak voor eind augustus. Dan is de Europride 2016 al weer verleden tijd.
Morgen, zondag 26 juni, komt het bestuur van SamenZeedijk in een spoedvergadering bijeen. Dan zal een beslissing worden genomen of we de bestuursrechter om een oordeel gaan vragen.
 Uitnodiging hoorzitting
hoorzitting 1hoorzitting 2

Duidelijke uitslag BOB-raadpleging evenementen

De stemmen van de BOB-raadpleging zijn geteld. Een overtuigende meerderheid steunt het Brugvoorstel evenementen.

Doordat iedereen ook nog een toelichting kon geven op zijn of haar stem, is nog wel een diepere analyse noodzakelijk.  Dat gaan we de komende dagen doen.

De volgende week  zal SamenZeedijk meer informatie geven over de uitslag van de BOB-raadpleging.  Daarna worden alle betrokken partijen, inclusief de gemeente Amsterdam, uitgenodigd om de uitslag te bespreken.

SamenZeedijk gaat binnenkort ook het instrument BOB-raadpleging evalueren.  Op een aantal punten zijn zeker nog verbeteringen mogelijk.  O.a. zal nog eens overwogen worden of we de nieuwsbrieven ook gaan vertalen naar het Engels en / of Chinees. Suggesties zijn en blijven welkom!

De keuze is duidelijk! MEER feest en MINDER overlast.