Aanvraag evenementenvergunning gay- EuroPride Zeedijk

 

Dit jaar is het geen gewone GayPride, maar een EuroPride. Er zijn gedurende een langere periode méér feesten en er worden veel duizenden  bezoekers meer verwacht.  Kan de Zeedijk dat wel aan? Hoe zit het met de veiligheid? Hoe zit het met de leefbaarheid? Wat gaat de organisatie doen met de toegankelijkheid van de Zeedijk voor bewoners en ondernemers?  Wat gaat de organisatie doen met de uitkomsten van de BOB-raadpleging?  Is het evenement niet te groot voor de smalle Zeedijk?

 

events-gaypride2015[1]

De informatie hieronder is overgenomen van de website van de gemeente Amsterdam.

Stichting Amsterdam Gay Pride heeft een vergunningaanvraag ingediend om van 23 juli t/m 7 augustus de Europride 2016 te organiseren, de ‘Europese versie’ van de Gay Pride.

Zienswijze

De burgemeester stelt belanghebbenden die bezwaar hebben tegen het verlenen van een vergunning in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Zij kunnen dit doen tot 24 mei a.s. bij het Evenementenbureau van de Gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, of via e-mail: evenementenbureau@amsterdam.nl.

Wie moeite heeft met het schriftelijk indienen van zijn zienswijze, kan ook mondeling reageren. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het gemeentelijke telefoonnummer 14 020 en vragen naar Mw. S. de Jager van het Evenementenbureau.

Beoordeling

Deze vergunningaanvraag wordt nog beoordeeld door de gemeente in samenwerking met adviespartners, zoals politie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten. De uiteindelijke vergunning wordt uiterlijk zes weken voor de start van het evenement afgegeven en gepubliceerd.

Tijdens de EuroPride wordt dit jaar extra inzet gepleegd op het voorkomen van (zwerf)afval, schoonmaak en handhaving op geluid en wildplassen.

Documenten:

Meer info:  https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/europride-2016/@972923/aanvraag-europride/