Bewoner: Zeedijk is afgegleden naar een smoezelige, gevaarlijke en wetteloze straat.

Van een Zeedijk bewoner ontvingen we de onderstaande email:
Ik liep net even een rondje over de Zeedijk omdat het een ontzettende zooi is met groepjes jongeren die rustig buiten biertjes en flessen wijn bij de tempel staan te drinken (zie foto), sommigen pisten ook tegen de tempel aan. Ik ben in de tien minuten die ik buiten was ZES keer aangesproken door straatdealers, met eentje kreeg ik ruzie omdat ik hem geen geld wilde geven -ze staan bijna allemaal te posten voor de wafelzaken, waar ze af en toe wat spulletjes kopen. Die wafelzaken  waren om 01.00 uur nog gewoon open overigens, lijkt me sterk dat ze daar vergunningen voor hebben. Oftewel: het aantal overtredingen is echt niet meer te tellen en het kan allemaal. Ook voor mij is nu de kritische grens overschreden want het is elk weekend raak, slapen is er niet meer bij en ’s morgens word je alweer gewekt door grote groepen toeristen (ik telde er vandaag 50 per groep) en gidsen die met megafoons onder mijn raam staan om 09.00 uur. De situatie is nu bijna net zo onleefbaar als toen er nog junkies waren.

Dit ter illustratie van hoe erg de Zeedijk is afgegleden naar een smoezelige, gevaarlijke en wetteloze straat. Er moet echt opgetreden worden en er moet nu opgetreden worden want anders is de situatie onomkeerbaar geworden en is het enige wat we kunnen verhuizen.

Horeca overlast in de ochtend

Een andere bewoner stuurde om 4.50 uur een app met de onderstaande tekst:  Het is bijna ochtend, maar nog steeds hoor je de muziek dreunen  uit de nachtclub. Bezoekers komen schreeuwend naar buiten, omdat ze waarschijnlijk door de muziek niet goed meer kunnen horen.

Oranje en van der Laan, doe er wat aan!

SamenZeedijk adviseert bewoners om formeel een handhavingsverzoek in te dienen. Even voor de duidelijkheid: er is een groot verschil tussen een melding en een handhavingsverzoek. Voor meer informatie: http://www.handhavingsverzoek.nl

Lees ook:

Brief Burgemeester over de dealersroute 1012>>>

Alcoholverbod centrum >>>

Haarlemmerdijk glijdt ook af >>>

Morgen naar de rechter. Jammer! Kan het nog voorkomen worden?

Al eerder hebben wij u geïnformeerd dat SamenZeedijk de afgegeven vergunning voor de Gaypride Zeedijk niet kan en niet mag accepteren. De organisatie heeft gemeend om alle wensen van bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk naast zich neer te kunnen leggen. Er is geen enkele garantie dat men de uitslag van de BOB-raadpleging over het maximaal aantal decibels wil respecteren.
Daarnaast maken wij ons zeer ernstig zorgen over het maximaal aantal bezoekers. Ons inziens kan hierdoor de veiligheid niet meer gegarandeerd worden.

SamenZeedijk vindt dat onaanvaardbaar en begrijpt niet dat nog geen handvol  Zeedijk ondernemers kiezen voor een dergelijke opstelling.

Samen met andere bewonersorganisaties wil SamenZeedijk nu een uitspraak van de rechter. Dat doen we met pijn in het hart. Het past absoluut niet in onze visie om met de buren een gang naar de rechter te maken.

De zitting is morgen tenzij er alsnog overeenstemming bereikt kan worden.

SamenZeedijk blijft beschikbaar om met de organisatie van de Gaypride van gedachten te wisselen over de Gaypride 2016 op zeer korte termijn.  De deur stond, staat en zal altijd blijven open staan voor overleg met alle betrokken partijen. Dat mag u van ons verwachten, maar zo kent u ons immers ook!

Meer informatie op de website van onze vrienden van het Wijkcentrum >>>

De deur staat altijd open bij SamenZeedijk!

 

Vergunningsaanvraag Hartjesdagen

Vergunning Zeedijk AmsterdamDe stichting Hartjesdagen heeft een vergunningsaanvraag ingediend.  Hieronder alle documenten die daar deel vanuit maken.

Op de website van de gemeente Amsterdam informatie over indienen van een zienswijze en / of bezwaar

basis-soto001_7-7-2016_13-26-18

BIJLAGE 6 buurtbrief 2016

BIJLAGE 5 Toelichting hekkenplan 2016

BIJLAGE 4 Programma 2016

BIJLAGE 3 situatietekening Hartjesdag 2016 reduced – BIJLAGE 3 situatietekening Hartjesdag 2016

BIJLAGE 1 Veiligheidsplan 2016

 

Empathy @ Zeedijk

Knipsel
ook dat is SamenZeedijk!

Steeds meer winkels op de Zeedijk willen de aandacht trekken door vrolijke muziek die dan op straat te horen is. Sommige bewoners horen in hun woning daardoor de hele dag muziek in hun woning. Soms zelfs van verschillende winkels en / of horeca gelegenheden.
Dat kan natuurlijk niet. Muziek van de buren  mag nooit in jouw woning te horen zijn. Niet van winkels en niet van de horeca.  De Zeedijk is een smalle straat, het geluid galmt snel alle kanten op.
Ook bewoners mogen best wel eens wat meer rekening houden met de buren. Zet je de muziek wat harder, doe dan de ramen dicht en ga eens buiten luisteren of het te horen is.
Of gewoon een koptelefoon opzetten.

 

Regels voor de afvalinzameling op de Zeedijk

Informatie van de Gemeente Amsterdam

Er zijn regels die gericht zijn op een schone omgeving. Sommige van die regels zijn onvoldoende bekend. We hebben ze daarom op dit papier gezet.

Afval op straat zetten Bedrijven moeten hun afval scheiden, zodat herbruikbaar afval apart ingezameld wordt. Glas en papier moeten in ieder geval gescheiden worden.

Er mag geen afval op straat staan. Het afval moeten binnen het bedrijf blijven totdat het opgehaald wordt. Behalve:

1. Als het huishoudelijk afval ingezameld wordt.

Het huishoudelijk afval wordt op de Zeedijk door de gemeente ingezameld op maandagavond en donderdagavond. Het afval mag dan vanaf 17.00 uur op straat worden gezet, niet eerder.

De vuilniswagen komt omstreeks 18.00 uur. Bedrijfsafval mag gedurende deze tijd op straat staan, maar moet weer van straat als de huisvuilwagen langs is geweest.

2. Elke andere dag dan maandag en donderdag van 06.00 tot 09.00 en van 18.00 tot 21.00. Mits het in die tijd wordt opgehaald door een commerciële inzamelaar. Rolcontainers moeten na de inzameling direct weer van straat worden gehaald.

Afval meegeven aan de gemeente

Bedrijven mogen hun afval op straat zetten op maandag en donderdag van 17.00 tot 18.00, als zij belasting betalen voor het inzamelen van hun afval. Ze mogen dan niet meer dan 9 zakken van 44 liter per week aanbieden. Een zak mag niet meer wegen dan 8 kilogram.

Als bedrijven meer afval hebben dan 9 zakken van 44 liter per week, moeten ze een contract afsluiten met de gemeente of een andere commerciële afvalinzamelaar.

Als bedrijven een contract hebben met de gemeente, staat in hun contract wanneer het afval opgehaald wordt. Ze mogen het op maandag en donderdag alleen op straat zetten zolang het huishoudelijk afval op straat staat. Op de andere dagen mag het afval van 06.00 tot 09.00 en van 18.00 tot 21.00 op straat staan, mits het daar staat om opgehaald te worden door een commerciële inzamelaar.

Zeedijk zondag ochtend. 19 juni
Opruimen dus!

Schoonhouden rond de zaak Een ondernemer is verplicht om binnen 25 meter rond zijn zaak de ruimte schoon te houden. Als u eten of drinken verkoopt, bent u verplicht om binnen 25 meter rond uw zaak het afval afkomstig van uw zaak op te ruimen.

Elk uur de stoep vegen of gewoon een asbak buiten zetten voor de klanten?
Elk uur de stoep vegen of gewoon een asbak buiten zetten voor de klanten

Grootste investeerders Gaypride Zeedijk zijn de BOB’s!!!

Waarom SamenZeedijk niet mag en niet kan instemmen met de afgegeven  vergunning voor de EuroPride / Gaypride Zeedijk.

Binnenkort is het drie jaar geleden dat op de zeedijk het project zeedijk Toekomst van start ging.  Dat was kort na de Gaypride, waarbij opnieuw een burenconflict volledig escaleerde.
De oorzaak : conflicterende belangen en overlast. Politie interventie en zelfs bescherming was nodig. Verschrikkelijke videobeelden hiervan werden op internet duizenden keren bekeken….

Oplossingen zoeken voor conflicterende belangen tussen Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk werd dan ook de doelstelling van het project Zeedijk Toekomst. Een project waarvoor lef  en uithoudingsvermogen nodig was.
Als de belangen van partijen conflicterend zijn, dan is het vinden van een oplossing altijd lastig.  Een compromis is dan meestal het maximale haalbare.

In het kader van het project Zeedijk Toekomst zijn veel Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk  (BOB) geïnterviewd. Iedereen, Bewoners, Ondernemers en buren  kon zich  hiervoor aanmelden. Die interviews gingen over de sterke en zwakke punten, en over kansen en bedreigingen.
Aan de hand van de resultaten heeft de projectgroep een aantal voorstellen uitgewerkt. Voorstellen ter verbetering van de leefbaarheid, maar vooral voorstellen  waarbij rekening werd gehouden met de diverse conflicterende belangen. Brugvoorstellen.

Tijdens BOB avonden werden de voorstellen gepresenteerd en later in workshops besproken. Alle opmerkingen suggesties en voorstellen zijn verwerkt om vervolgens weer  aangepaste voorstellen te kunnen presenteren. Online kon daar iedereen weer op reageren. Alle BOB’s!! Ongeveer 10 keer is gevraagd om imput.
De avonden waren een groot succes, omdat ze positief en creatief verliepen. Dat was voorheen wel anders, dan was de sfeer altijd grimmig…

Het was een zorgvuldig proces waaraan veel BOB’s een goede inhoudelijke bijdrage hebben geleverd.  Een basis is toen gelegd voor een prettige Zeedijksamenleving.  Daarom is  later besloten om het tijdelijk project permanent te maken onder de naam SamenZeedijk. SamenZeedijk, omdat we een samenleving immers samen maken! Samen door rekening te houden met elkaars soms conflicterende belangen. Om verder te kijken dan alleen naar het eigen belang. Een organisatie voor voor zowel Bewoners, Ondernemers als Buren van de Zeedijk, om zo eenzijdige standpunten te voorkomen. (zie onze missie en visie)missie en visie

Gaypride

De Gaypride was en is al jaren een veel besproken onderwerp op de Zeedijk. Het heeft veel impact voor alle Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.  Zeer winstgevend voor een aantal ondernemers, maar voor de meeste ondernemers  is het een dag met minder omzet. Voor bewoners kan het feest zijn, maar anderen ervaren het als zware overlast. Bewoners vluchten van de Zeedijk af om te ontkomen aan het hoge aantal decibels.
Het Brugvoorstel Gaypride wat door ons gepresenteerd is, houdt rekening met alle belangen. Het is uiteraard een compromis.   Een paar ondernemers gaan er minder door verdienen, maar lopen veel minder financieel risico, andere gaan echter meer omzet maken. Voor de bewoners betekent het minder piek-overlast, maar wel twee weken uitgewaaierde terrasjes.  Het plan voorziet in een ander verdienmodel, maar geeft nog steeds een leuk tintje aan het feest en is tevens een goede promotie van de Zeedijk. De Zeedijk is immers veel meer dan een evenementen straat. (zie allemaalZeedijk.nl en    ChinaTownZeedijk.nl

Brugvoorstellen SamenZeedijkHelaas is het plan nooit uitgevoerd. Ondanks diverse uitnodigingen is er nooit serieus met de organisatie van de Gaypride Zeedijk over gesproken. Dat is jammer, omdat anderen er wel serieus op gereageerd hebben.  En het grappige is dat het nu min of meer is overgenomen door de Regulierdwarsstraat
Het verminderen van overlast tijdens evenementen is een van de speerpunten van SamenZeedijk. Daarom is vorig jaar een Zeedijkreferendum (BOB-raadpleging) georganiseerd over het verminderen van het aantal decibels tijdens de evenementen.  Het voorstel kreeg veel steun. Het ging om een pilot.
Een proef om zo te kijken of de evenementen voor de Zeedijk behouden kunnen blijven op een manier waarop iedereen het als prettig ervaart. De evenementen dienen immers voor iedereen een feest te zijn.

Maar helaas durfden de organisatoren van de Zeedijk evenementen geen duidelijk gebaar te maken naar de andere Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk.

Uit de vergunningsaanvraag voor de Gaypride Zeedijk 2016 is gebleken dat men het evenement nog groter wilde maken. SamenZeedijk vindt dat hierdoor onveilige en ongewenste situaties ontstaan. Daarnaast bleek uit de aanvraag niet dat men het aantal decibels vrijwillig wilde verminderen.  De belangen van de andere bewoners en ondernemers zijn te veel naar de achtergrond gedrukt. Ons inziens genegeerd.

SamenZeedijk heeft daarom gemeend om samen met andere bewonersorganisaties, onder aanvoering van het wijkcentrum en de federatie van Samenwerkende bewonersorganisates, Wij-Amsterdam, bij de gemeente Amsterdam haar zienswijze over de vergunningsaanvraag te moeten indienen.

Wij hebben dat gedaan omdat het evenement voor de Zeedijk te groot is geworden, maar vooral omdat de organisatie schijnbaar de input van veel BOB’s tijdens het project Zeedijk Toekomst en het referendum onvoldoende serieus wil nemen.
Een paar kleine veranderingen zijn doorgevoerd. Maar die zijn vooral het gevolg van  stijgende bezoekersaantallen.

Wij zijn van mening dat evenementen op de Zeedijk behouden kunnen blijven, maar dat deze geen recht zijn van een handvol ondernemers, maar een gift van alle BOB’s  van de Zeedijk. Die leveren immers de grootste investering met als rendement veel overlast.

Natuurlijk wil SamenZeedijk nog altijd blijven meedenken over  een andere concept voor de evenementen. De deur stond, staat en zal zal altijd blijven openstaan voor overleg met alle betrokken partijen!  Dat mag u van ons verwachten, maar zo kent u ons immers ook!

Bestuur SamenZeedijk

 

unlike

Enquête : Peukentegel verplichten als onderdeel van terras / gevelbankvergunning

Na de publicatie van de open brief over het schoonvegen van de Zeedijk en de daaraan verbonden kosten ontvingen we een aantal positieve reacties. Bijvoorbeeld om in het centrum de peukentegel te verplichten als onderdeel van eenOpen brief horecavergunning.  Bij veel horecagelegenheden is er immers een terras of gevelbankje voor de rokers.  Zo’n tegel kan dan een oplossing zijn.  Het vergt een kleine investering, maar heeft een groot effect. Daarnaast is het beter voor het milieu en het riool.

 

Peuken tegel verplichten?
Peuken tegel verplichten?

 

Lees hier de openbrief >>>